VD och styrelseavhopp i Svensk Internetrekrytering

Peter Heuman, som tillträdde som VD för Svensk Internetrekrytering den 1 oktober 2007, har beslutat sig för att lämna sin befattning beroende på att förutsättningarna för hans uppdrag har ändrats.

Styrelseordföranden Henrik Kvick har ställt sin plats till förfogande.

Bakgrunden till avhoppen är de händelser i bolaget som har framkommit i media under den senaste veckan – att några av bolagets säljare har lämnat felaktig information till kunderna samt att ett begränsat antal kunder i Norge har fakturerats på felaktiga grunder. Mot den bak-grunden samt efter diskussioner i styrelsen har Henrik Kvick valt att ställa sin plats till förfo-gande.

Ingrid Lindquist, som inträdde i styrelsen för ca ett år sedan lämnar styrelsen mot bakgrund av att hon inte anser sig ha fått fullständig information om väsentliga händelser i bolaget. Övriga ledamöter har valt att kvarstå i styrelsen för att bidra till att utarbeta och genomföra en strategi för det framtida arbetssättet.

- Vi kommer omedelbart att inleda rekryteringen av en ny VD. Den översyn av bolagets poli-cies, etik och administrativa rutiner som har aviserats kommer att genomföras så snabbt som möjligt säger styrelseledamoten Karl Perlhagen.

Bolaget kommer att kalla till en extra bolagsstämma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare information: Karl Perlhagen, 0708/699977

Om oss

Svensk Internetrekrytering är en ledande aktör på den nordiska jobbsajtmarknaden. Svensk Internetrekryterings affärsidé är att erbjuda effektiva platsannonslösningar på internet.

Prenumerera

Dokument & länkar