Ny kod för kooperativ styrning

Nu inleds arbetet att ta fram en kod för styrning av kooperativa företag i Sverige. Koden ska lyfta fram särarten, fördelarna och konkurrenskraften hos kooperativa företag, med fokus på demokratiska processer, medlemmarnas ekonomiska deltagande och samhällshänsyn. Svensk Kooperation, intresseorganisation för kooperativa företag i Sverige, ansvarar för arbetet att ta fram koden.

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor årligen och har närmare 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige. Arbetet med en gemensam kod för styrningen av stora kooperativa företag görs för att säkerställa en fortsatt god ägarstyrning i kooperativa företag och utveckla det kooperativa företagandets fördelar.  

─ Det är en mycket efterfrågad kod som kommer att synliggöra det kooperativa företagandet, dess positiva särarter och konkurrenskraft, säger Anders Källström ordförande i Svensk Kooperation och vd för Lantbrukarnas Riksförbund.

Arbetet med att utveckla en kod för kooperativ styrning leds av Bo Thorstorp, tidigare förbundsjurist vid LRF, och Lars Wennberg, tidigare partner i PwC. Båda har gedigen erfarenhet av ägarstyrningsfrågor inom det kooperativa näringslivet. I arbetet ingår också en arbetsgrupp med representanter för konsument- och producentkooperation samt Handelshögskolan i Stockholm.

För intervjuer och press kontakta:

Jan Edén, 070-736 17 27, jan.eden@svenskkooperation.se eller

Petra Pilawa, 076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se   

Svensk Kooperation ekonomisk förening är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen med syfte att öka kunskapen om kooperativt företagande genom att driva opinion och debatt. Initiativtagare är LRF, KF, HSB Riksförbund och Arbetsgivarföreningen KFO.

Taggar:

Om oss

Svensk Kooperation ekonomisk förening är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen, med syfte att öka kunskapen om kooperativt företagande genom att driva opinion och debatt. Initiativtagare är LRF, KF, HSB Riksförbund och Arbetsgivarföreningen KFO. www.svenskkooperation.se

Prenumerera

Citat

Det är en mycket efterfrågad kod som kommer att synliggöra det kooperativa företagandet, dess positiva särarter och konkurrenskraft
Anders Källström, ordförande i Svensk Kooperation