Ny tid för Mäklarstatistik

På grund av tekniska problem har de senaste siffrorna från Mäklarstatistik, som skulle ha presenterats den 10 september, blivit försenade. Ny tid är tisdag den 16 september klockan 08.00.

Fakta om Mäklarstatistik
På www.maklarstatistik.se, har Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut.

För mer information kontakta:
Anders Hallberg, Mäklarstatistik, 070-774 90 75
Johan Vesterberg pressansvarig Fastighetsbyrån 0708-20 44 34
Claudia Wörmann, utredare Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50/0709-90 68 14
Niclas Strahner, Svensk Fastighetsförmedling chef extern kommunikation på Svensk Fastighetsförmedling 0702-98 38 01

Om oss

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda heltäckande och aktuella prisstatistiken för villor, fritidshus och bostadsrätter i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på cirka 90 procent av Sveriges bostadsaffärer som genomförts via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. Mäklarstatistiken används bland annat av media, fastighetsmäklare, banker, myndigheter, kommuner, bygg/fastighetsbolag, konsultföretag, och privatpersoner.

Prenumerera