Skåningarna sätter djurvälfärden främstNästan samtliga skåningar anser att en av mjölkböndernas viktigare uppgifter är att ta väl hand om sina kor. Det visar Svensk Mjölks Basmätning 2010. Och för nära hälften av de skånska konsumenterna är varumärket den avgörande faktorn när man köper mjölk.

Svensk Mjölks Basmätning syftar till att ta reda på allmänhetens attityder, beteenden och kunskaper kring mjölkprodukter och svensk mjölkproduktion. Några siffror i urval: Nära hälften av skåningarna (48 procent) uppger att varumärket är en de faktorer som avgör vilken mjölk de väljer. Motsvarande siffra för hela landet är endast en dryg tredjedel (34 procent).

Däremot är smak och pris inte lika avgörande vid köp av mjölk för den skånska konsumenten som för den svenske medelkonsumenten. Detta gäller även för ost och smör.

Skåningar gillar svensk hårdost och gammeldags mjölk Enligt undersökningen föredrar skåningarna, liksom övriga svenskar, de svenska hårdostarna, och allra mest Präst. Mer än hälften av alla skåningar (56 procent) uppger Präst som sin favoritost följt av Herrgård, Grevé och Västerbottenost. Däremot tyckte endast 19 procent i Skåne allra mest om Hushållsost medan motsvarande siffra för hela landet var 34 procent. (Flera svar var möjliga.)

I Skåne föredrar man dessutom minimjölk och gammeldags mjölk i högre omfattning än övriga landet, men är mindre förtjusta i mellanmjölk jämfört med övriga landet.

Djuromsorgen allra viktigast Nästan samtliga skåningar (97 procent) anser att en av böndernas viktigaste uppgifter är att ta väl hand om sina kor. Enligt undersökningen är det till och med viktigare än att bönderna producerar säkra och ofarliga produkter (90 procent). Dessa siffror är samstämmiga med hur övriga landet har svarat.

De skånska konsumenterna är dessutom eniga (94 procent) med övriga landet om att det måste finnas en mjölkproduktion i Sverige.

- Det är glädjande att så många värnar om den svenska mjölken. Sverige är ett naturligt mjölkland och vår mjölkproduktion bidrar till öppna landskap, biologisk mångfald och en levande landsbygd. Att de skånska konsumenterna är måna om den svenska mjölkproduktionen framgår ju också av att så många i undersökningen uppger varumärket som en avgörande faktor vid köp, säger Kerstin Wikmar, verksamhetsansvarig Mjölkfrämjandet.

Fakta om basmätning 2010 Svensk Mjölks Basmätning 2010 vänder sig till den svenska allmänheten i åldrarna 16 år och uppåt, och genomfördes under våren 2010 i samarbete med United Minds. Basmätningen genomförs vartannat år.

För mer information: Kerstin Wikmar, Svensk Mjölk, 070-635 14 77 kerstin.wikmar@svenskmjolk.se Anna Gustafson, pressekreterare Svensk Mjölk, 076-116 43 31

Bilder I Svensk Mjölks bildbank på http://www.svenskmjolk.se/press/Bilder finns bilder för fri publicering.
Om oss

Svensk Mjölk arbetar på uppdrag av sina ägare dvs. landets sju största mejeriföreningar (som tillsammans står för över 99 procent av Sveriges mjölkproduktion), sju husdjursföreningar, två avelsföretag och nio ras- och intresseföreningar.

Dokument & länkar