Viktigt att hålla fast vid policyn om smittskydd

- Från Svensk Mjölks sida oroar vi oss för att Sverige kan tvingas ta bort sitt smittskydd vid import av djur, säger Jonas Carlsson, veterinär på Svensk Mjölk, med anledning av EU-kommissionens förnyade krav.

Samtliga mjölkbesättningar ska följa reglerna i Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll – SDS. Detta står i den policy som svenska mjölkbönder har angående smittskydd. Skälet till policyn är att vi inte vill riskera att få in smitta i landet.

-  På grund av den höga smittrisken får levande djur inte importeras till mjölkbesättningar. Eventuella inköp av svenska han- och hondjur av köttrastyp ska endast ske från besättningar med officiellt certifikat med avseende på paratuberkulos. Det är mycket viktigt att vi håller oss fast vi den policyn. Genom SDS försöker vi hitta lösningar och vi stöttar Landsbygdsdepartementets hållning i frågan, säger Jonas Carlsson.

För mer information: Jonas Carlsson, veterinär på Svensk Mjölk, 070-8234950, jonas.carlsson@svenskmjolk.se
Svensk Mjölks pressjour: 0771-448530

 

 

Om oss

Svensk Mjölk arbetar på uppdrag av sina ägare dvs. landets sju största mejeriföreningar (som tillsammans står för över 99 procent av Sveriges mjölkproduktion), sju husdjursföreningar, två avelsföretag och nio ras- och intresseföreningar.