Ida Östensson får Svensk socialpolitisk förenings hederspris

Svensk socialpolitisk förening har beslutat att 2018 års hederspris ska tilldelas Ida Östensson, grundaren av organisationen Make Equal. Priset delas ut i morgon, samma dag som riksdagen väntas besluta om en ny samtyckeslag.

Motiveringen till priset är att Ida Östensson som engagerad, kreativ, produktiv opinionsbildare tagit sig an ett stort uppdrag som behövs för att vi skall få ett jämställt samhälle för alla”.

Ida Östensson bildade år 2010 rörelsen Make Equal, som genom utbildning och certifiering utvecklar jämlikheten. Hon är även medgrundare till organisationen Fatta, som arbetar mot sexuellt våld. Ida Östensson är också medförfattare till ”Allt vi inte talar om – en bok för killar och män”, en bok som syftar till att få killar och män att tala om känsliga ämnen.

Ida har starkt bidragit till ett jämlikare förhållningssätt som är en av hörnstenarna i socialpolitiken. Socialpolitiken behöver starka opinionsbildare som vågar ta upp de svåra frågorna men också verka för förändring, säger Lotta Persson, tf ordförande i Svensk socialpolitisk förening.

Ida Östensson kommer att ta emot hederspriset i samband med föreningens studiedag onsdagen den 23 maj på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Studiedagens tema är i år ”Debatten om fusk i välfärden – en politisk strategi för åtstramningar?

Svensk socialpolitisk förening arbetar för att värna de värden som kännetecknar svensk välfärdspolitik. Föreningen anordnar seminarier och konferenser i aktuella ämnen och övergripande socialpolitiska teman. Varje år delas ett hederspris ut till en person eller organisation som gjort betydelsefulla socialpolitiska insatser.

För kontakt: Ida Östensson 0705-44 07 98

Lotta Persson, tf ordförande i Svensk socialpolitisk förening 070-626 20 68

Svensk socialpolitisk förening är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden förening. Den utgår från arbetarrörelsens, fackföreningsrörelsens, handikapprörelsens och klientrörelsens humanistiska och solidariska människosyn och värderingar. Föreningen har till ändamål att analysera, bevaka och granska utvecklingen av den gemensamma sektorn, fördelningspolitiken samt socialpolitiken i vid mening såsom arbetsmarknadspolitiken, socialförsäkringarna, barn- och ungdomsfrågorna, bostadspolitiken, familjepolitiken, handikappolitiken, hälso- och sjukvården, kriminalpolitiken och socialtjänsten.

Prenumerera