Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen tisdagen den 18 oktober

Svensk Teknik och Design presenterar en ny ”Investeringssignal” - en konjunkturanalys för arkitekt¬företagen och konsultföretagen inom bygg- och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen. Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investerings¬cykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat för bostäder, infrastruktur, industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter. Vad säger nuläget i vår bransch om industrikonjunkturen? Blir det fortsatt god fart på bostadsbyggandet? Och utvecklas infrastrukturbyggandet i så god takt som vi tidigare bedömt? Tid: tisdagen den 18 oktober 2005, kl 09.30 - ca 11.00 Plats: Svensk Teknik och Design Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm lokal; Mötesplatsen, 3 tr. Välkommen till press- och analytikerträffen! Svensk Teknik och Design representeras av ordföranden Håkan Blom, vd i Tyréns AB, Lise Langseth, chef och Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen. Meddela oss gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller e-post bengt.o.andreasson@std.se [ ] Ja, jag kommer [ ] Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information Namn: ................................................................. Tidning, redaktion, företag: ................................. Tel nr............................ Fax nr............................ E-postadress .................................................... Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har ca 800 medlemsföretag med drygt 22000 anställda. Företagen är verksamma med investerings¬förberedande utrednings-, projekterings- och projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega. Blasieholmsgatan 5, Box 16105, 103 22 STOCKHOLM, Tel 08-762 67 00, Fax 08-762 67 10 std@std.se / www.std.se

Kontakt

  • SVENSK TEKNIK OCH DESIGN
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar