Investeringssignalen: Recessionen utbredd i sektorn under våren, undantaget infrastruktursidan, ovisshet råder inför hösten

Nedgången i branschen har fortsatt under våren och företagen redovisar betydligt kortare orderstockar och lägre beläggning än på flera år, vilket är mycket oroväckande i kombination med fallander timpriser. Samtidigt framträder skillnaderna mellan de olika delsektorerna allt tydligare. Branschen i allmänhet har sedan förra hösten känt av effekterna av finanskrisen och lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen i branschen dämpas av stimulanspaketen – utsikterna inför hösten varierar De företag eller avdelningar som arbetar inom infrastruktur, energi/kraft, och miljöprojekt går alltjämt på högvarv och ser en ökande orderingång inom de sektorerna. Arkitekter och teknikkonsulter inom byggsektorn har under våren sett en avtagande orderingång då investeringarna inom nybyggnation minskat. Industriteknikkonsulterna drabbades hårt, redan i höstas, av industrins fallande efterfrågan. Detta har resulterat i omfattande varsel och uppsägningar. Personalstyrkan inom industrisektorn har minskat med omkring 15 % sedan september förra året. Företagen inom sektorn signalerar nu förhoppningar om en något förbättrad orderingång till och med december. Arkitekterna visar en relativt oförändrad bild. På den hårt drabbade bostadssektorn ser minskningen i orderingången ut att sakta avta. Prisbilden på marknaden är dock oroande. Under de senaste åren har konsulterna kunnat öka sina priser en aning, men i samband med recessionen faller nu priserna tillbaka till de nivåer de befann sig på innan. Särskilt på Industrisidan är prispressen ett problem. Bygg- och industriinvesteringar 2008 samt prognos till 2009 & 2010 (fasta priser) 2008 2009 p 2010p * miljarder kronor * % % % Bostäder 98 (-5) -24 -1 Övriga hus 83 (15) 1 -1 Industribyggnader 8 (14) -28 -5 -0 Infrastruktur och övr. anläggningar 72 (4) 10 8 Bygginvesteringar totalt 261 (2) -6 2 Industrins investeringar i maskiner och utrustning enl. SCB och STD (p) 58 (-2) -22 -2 - +2 Investeringssignalen och detta pressmeddelande publiceras på www.std.se.

Kontakt

  • SVENSK TEKNIK OCH DESIGN
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar