Susanne Andersson Pripp ny ordförande för Svensk Turism

Igår valdes Susanne Andersson Pripp, vd på Hotell Ett i Östersund, till ny ordförande för Svensk Turism AB. Hon har många års erfarenhet av svensk besöksnäring och av näringslivsfrågor. Med sitt ordförandeskap får nu Susanne Andersson Pripp en viktig roll i att driva den fortsatta utvecklingen av den svenska besöksnäringen.

-Jag känner mig oerhört hedrad att få ta över stafettpinnen och bli ordförande i vad som enligt mig är Sveriges viktigaste styrelse, Svensk Turism, säger Susanne Andersson Pripp.

Fördubbling på tio år

Den nationella strategin för svensk besöksnäring presenterades år 2010 med visionen att fördubbla besöksnäringens omsättning och exportvärde till år 2020.

- Besöksnäringen är en basnäring som fortsätter att växa varje dag. Under 2016 uppgick näringens samlade exportvärde till 120 miljarder. Detta betyder att vi är en oerhört viktig näring för Sverige som land.
-Nu är det snart 2020 och Svensk Turism har påbörjat arbetet med att peka ut riktningen för besöksnäringens fortsatta strategiska utveckling för att kunna ta fram nästa generations nationella strategi för besöksnäringen. Det skall bli fantastiskt att få leda det arbetet avslutar Susanne Andersson Pripp.

Fem nya ledamöter

På Svensk Turism AB:s bolagsstämma valdes även fem nya ledamöter in i bolagsstyrelsen: Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Karin Mäntymäki, Visit Stockholm, Tomas Ringsby Petersson, SCR Svensk Camping, Jonas Siljhammar, Visita och Krister Svensson, SJ.
Christer Fogelmarck, Svenska Nöjesparksföreningen, Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism, Mats Hedenström, Svensk Handel, Ola Lindgren Nilsson, Regionala nätverket för turism, Magnus Ling, STF, Susanne Norman, Swedavia, Titti Rodling, SLAO och Jari Virtanen Passagerarrederiernas förening valdes om.

Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Svensk Turisms uppgifter är att förvalta näringens del av ägarskapet i kommunikationsbolaget VisitSweden, vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” och att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. Mer information på www.svenskturism.se.

Svensk besöksnäring omsätter idag 296 miljarder kronor, genererar ett exportvärde på 120 miljarder kronor och bidrar med 169 000 helårsverken.

För ytterligare information kontakta:

Susanne Andersson Pripp, telefon 070 666 69 10, susanne.pripp@hotellett.com

Prenumerera

Citat

Det skall bli fantastiskt att få leda det arbetet
Susanne Andersson Pripp