Svensk Turism välkomnar regeringens besöksnäringsutredning

Många av förslagen som presenterades i den statliga utredningen "Ett land att besöka" är viktiga. Nu hoppas vi att regeringen gör verklighet av förslagen och vi är beredda att göra vår del av arbetet.

För drygt ett år sedan tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Idag överlämnades utredningen till närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Det mycket glädjande att regeringen tillsatt den här utredningen, det visar att besöksnäringsfrågorna kommer högre upp på agendan. Det är också bra att utredningen har antagit ett så brett perspektiv. Det är ett ambitiöst arbete som vi vet har föregåtts av en bred förankringsprocess med olika aktörer runt om i landet. Vi tycker att utredningen beskriver besöksnäringens struktur och utmaningar på ett bra sätt och att en hel del viktiga förslag presenteras säger Elisabeth Haglund, ordförande i Svensk Turism AB.

Vidare fortsätter Elisabeth:

- Svensk Turism har självklart varit aktiva under processen och vi ser fram emot och är redo att fortsätta ta aktiv del i det viktiga arbete som nu följer efter utredningstidens slut. Vi hoppas nu att regeringen kommer att agera på utredningens förslag - det är i samverkan mellan offentliga aktörer och det privata näringslivet som vi kan göra skillnad och verkligen utveckla besöksnäringen som export – och jobbmotor i hela landet.

För ytterligare information:

Elisabeth Haglund, ordförande Svensk Turism AB
+46 35-305 02
lisabeth.haglund@tylosand.se

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Svensk Turisms uppgifter är att förvalta näringens del av ägarskapet i kommunikationsbolaget VisitSweden, vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” och att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. Mer information på www.svenskturism.se.

Prenumerera