I morgon är det Vinddagen i Almedalen

Välkommen till Vinddagen i Nowas Trädgård, Kronstallgränd, bakom Clarion Hotel Wisby, torsdag den 4 juli, kl 10.30 - 16.00. Där kommer vi att diskutera olika frågor som berör vindkraft. Programmet är uppdelat i fem olika pass. 

10.30-10.35 Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, hälsar välkommen.

10.35-12.30 Framtidens elsystem. Jessica Henryson, Westander Klimat och Miljö, presenterar rapporten "På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030". Deltar gör bland annat Thomas Becker, vd EWEA, Anders Kitok, LKAB, Erik Brandsma, gd Energimyndigheten och Ulf Moberg, Svenska Kraftnät.

12.30-13.15 Lunchsamtal: Vilken är vindkraftens roll i Sveriges framtida energimix? Daniel Johansson, Näringsdepartementet, samtalar med representanter från vindkraftsbranschen.

13.20-13.50 Opinionen - hinder och möjlighet för en storskalig vindkraftsutbyggnad. Staffan Landin, inledningstalar om bland annat världens energianvändning och mänsklig utveckling.

13.55-14.45 Förnybar el - Sveriges nästa exportindustri. Vilka möjligheter finns att utveckla förnybar energi till en exportindustri - det kommer politiker och representanter från näringslivet att diskutera.

15.00-15.55 Energisystem i förändring - Sveriges energiförsörjning 2030. Paneldebatt som leds av Tomas Kåberger, i panelen finns representanter från sex partier.

15.55-16.00 Avslutning, Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Se detaljerat program

Än en gång - välkommen!

Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 156 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar