Investeringsbeslut för vindkraftsparken Markbygden ETT

General Electric och Green Investment Group har beslutat att gemensamt bygga och driva 179 vindkraftverk med sammanlagd effekt på 650 MW i vindkraftsparken Markbygden ETT i Piteå kommun. Parken är en del av Markbygden, det största enskilda landbaserade vindkraftsprojektet i Europa.

-       Nu går företagen till handling för att öka den förnybara elproduktionen. Cirka 45 miljarder kronor kommer att investeras i svensk vindkraft fram till 2030. Det blir en fantastisk ekonomisk injektion i de aktuella etableringsområdena, som oftast ligger långt utanför storstadsområdena, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Investeringen på cirka 7,8 miljarder SEK är den största i Sverige för ett enskilt projekt. När de 179 vindkraftverken är i full drift i slutet av 2019 förväntas årsproduktionen ligga på cirka 2,5 TWh.

Investeringen har möjliggjorts dels genom finansiering av Europeiska Investeringsbanken, EIB, dels genom ett av världens mest omfattande PPA (Power Purchase Agreement) över 19 år med ett dotterbolag till Norsk Hydro, en av världens största aluminiumtillverkare.

-       När fler och fler företag och organisationer vill teckna PPA:s får Sverige ett gyllene läge att attrahera investeringar. Vi uppmanar alla företag, kommuner, landsting och statliga verksamheter att medverka till att realisera Sveriges fantastiska vindkraftspotential, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Kostnaden för att bygga vindkraftsparker i Sverige är bland de lägsta i Europa. Det tillsammans med att riksdagen i juni beslutade om förlängning av elcertifikatsystemet och ett nytt mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar el till år 2030 innebär ett växande internationellt intresse att investera i Sverige.

-       För att omställningen ska bli möjlig måste det bli lättare att göra rätt – för klimatet. Vi måste förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna. En första åtgärd är att fullfölja Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att ta bort det kommunala vetot mot vindkraft, säger Tomas Hallberg, projektledare på Svensk Vindenergi.

PPA (Power Purchase Agreement)

PPA är ett avtal om elinköp mellan en elproducent och en elköpare som gör att företag som konsumerar stora mängder el kan vara med och bidra till en miljövänlig produktion av sina varor och tjänster genom att använda förnybar el.

Ett PPA eliminerar en rad potentiella risker för investeraren och är därför en viktig del i finansieringen av elproducerande tillgångar.

Markbyggden ETT                 Energiöverenskommelsen 2016                   Svevind och Markbygden 

För mer information:

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi

Tel 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Tomas Hallberg, projektledare, Svensk Vindenergi

Tel 070-164 44 53
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 128 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar