Sveriges största vindkraftskonferens någonsin

Ska framtidens vindkraftverk byggas på land eller i havet? Går det att bygga vindkraft i skog? Och hur mycket vindkraft behövs egentligen för att klara framtidens klimatutmaningar? Det är några av de frågor som ska diskuteras den 8-10 oktober vid Sveriges största vindkraftskonferens någonsin, VIND2008.

VIND2008 är ett samarrangemang mellan branschorganisationen Svensk Vindenergi och Nordiska ministerrådet och väntas samla runt 600 deltagare från hela Norden. På programmet står bland annat anföranden av internationella gäster, näringsminister Maud Olofsson och Vattenfall Nordens vd Hans Von Uthmann, spännande seminarier samt ett besök på Lillgrunds vindkraftspark.

Under konferensen kommer också nyheter om kommande vindkraftssatsningar att presenteras.

Representanter för press och media hälsas hjärtligt välkomna att delta under hela arrangemanget.

Datum: 8-10 oktober 2008
Plats: Malmömässan i Malmö

Ackreditering är obligatorisk och görs på www.vind2008.se Där återfinns också programmet i sin helhet.


För mer information:

Cecilia Erdalen, pressansvarig
Mobil: 0708-32 48 40
E-post: press@svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar