Vindkraften fortsätter att växa globalt

Under 2012 ökade den installerade vindkraften i världen med 45 gigawatt (GW), vilket var 10 procent mer än vad som installerades under 2011, och vid utgången av 2012 fanns det 283 GW installerad vindkraft i världen. Det framgår av den årliga rapporten Global Wind Report, som ges ut av Global Wind Energy Council (GWEC).

Prognosen visar en liten nedgång för ny vindkraft under 2013, som följs av en återhämtning under 2014 och framåt. Den globala kapaciteten antas växa med i genomsnitt 13,7 procent fram till 2017, och ska då ha fördubblats till över 500 GW.

– Rapporten visar att analytikerna tror på en avmattning av utbyggnaden av vindkraft i Kina, USA och Europa. I Europa beror avmattningen främst på politisk osäkerhet, något som skulle minska om EU fastställer ett bindande mål för förnybar energi till 2030,säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi bedömer att det är möjligt att nå den så kallade planeringsramen om 30 TWh vindkraft till 2020. Men det finns begränsningar i elcertifikatsystemet och elnäten, som kommer att bli avgörande hur mycket vindkraften kommer att kunna byggas ut.

Läs Global Wind Report
Läs pressmeddelande från Global Wind Energy Council

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 153 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar