Vindkraften inom EU kan ha 520 000 anställda år 2020

Mellan 2007 och 2010 ökade vindkraftsindustrins bidrag till EU:s bruttonationalprodukt (BNP) med 33 procent. Under 2010 var vindkraftsindustrins tillväxt dubbelt så stor som EU:s totala BNP-tillväxt och sektorn bidrog med 32 miljarder euro till den bromsande EU-ekonomin. Det framgår av den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA:s rapport ”Green Growth”.

Under årtiondet fram till 2020 kommer den europeiska vindkraftsindustrins bidrag till den ekonomiska tillväxten i EU i princip att trefaldigas. År 2020 förväntas mer än en halv miljon människor att arbeta för vindkraftsindustrin i Europa.

-       Vindkraft har blivit en betydande faktor för jobb och tillväxt i Europa och det är viktigt att Sverige inte halkar efter, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Några nyckeltal från rapporten:

- Under 2010 bidrog vindkraftssektorn med 32 miljarder euro till EU:s BNP

- Mellan 2007 och 2010 ökade sektorns bidrag till BNP med 33 procent

- Mellan 2007 och 2010 skapade sektorn 30 procent fler jobb och nådde därmed upp till nästan 240 000 anställda, samtidigt som arbetslösheten i EU steg med 9,6 procent. År 2020 bör det finnas 520 000 anställda inom sektorn

- Under 2010 var sektorn en nettoexportör av 5,7 miljarder euro i varor och tjänster

- Under 2010 undvek sektorn 5,71 miljarder euro i bränslekostnader

- Sektorn investerar 5 procent av sina utgifter i forskning och utveckling – tre gånger mer än genomsnittet i EU. Tillverkare av vindkraftsturbiner avsätter omkring 10 procent av sin totala omsättning till forskning och utveckling.

Hela rapporten från EWEA finns att läsa här

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 157 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar