Vindkraften slog produktionsrekord

Aldrig tidigare har den svenska vindkraften producerat så mycket el på så kort tid som de senaste två veckorna. Totalt producerades knappt 600 GWh el vilket motsvarar 29 procent av den svenska vattenkraftsproduktionen under samma period. Under förra veckan passerades även fjolårets årsproduktion om 7,1 TWh enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Vindkraften pressar elpriset och dess påverkan på systemet under blåsiga perioder blir alltmer tydlig. Med mer vindkraft kan vi dessutom öka exporten av koldioxidsnål elproduktion och minska utsläppen av växthusgaser på kontinenten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Vecka 43 slogs ett nytt produktionsrekord för vindkraften med 320 GWh följt av 277 GWh förra veckan. Samtidigt sjönk spotpriset på el på den nordiska elbörsen Nord Pool från 36 öre/kWh under vecka 42 till 30 öre/kWh vecka 44.

Elproduktionen från vindkraft hittills i år har nu passerat fjolårets totala årsproduktion om 7,1 TWh och uppskattas i slutet av året att uppgå till 8,8 TWh, enligt branschorganisationens senaste kvartalsprognos.

Prognos kvartal 3, 2013

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 164 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar