Mycket svenskt på vindkonferens i Berlin den 4–6 december Mer vindkraft till havs nödvändigt för att nå EU:s mål

Den 4–6 december anordnas European Offshore Wind Conference & Exhibition, EOW2007, i Berlin. Mer vindkraft till havs blir en viktig del i att nå EU:s mål om ökad elproduktion från förnybara energikällor. Sverige får en stor roll på konferensen, bland annat är Maud Olofsson en av inledningstalarna.

EU:s ambitioner att 20 procent av elproduktionen inom Europa ska baseras på förnybara energikällor till år 2020, kräver att den stora potentialen av havsbaserad vindkraft utnyttjas. Det skriver European Wind Energy Association, EWEA, i sin konferensinbjudan till media.

Sverige får en viktig roll i Berlin. Näringsminister Maud Olofsson talar i inledningen om vikten av att utveckla havsbaserad vindkraft så att den på bästa sätt kan utnyttja sin potential som storskalig och kostnadseffektiv energikälla. Även Danmarks transport- och energiminister tillhör inledningstalarna.

Flera viktiga funktioner innehas av svenskar i Berlin. Anders Hedenstedt, Göteborg Energis vd och Svensk Energis styrelseordförande, är vice ordförande för hela konferensen. Två sessioner har svenska ordförande genom Sven-Erik Thor, forskningsansvarig inom Vattenfall Vind och Matthias Rapp, chef för branschorganisationen Svensk Vindkraft.

Berlinkonferensen EOW2007 tar upp såväl visionerna, de tekniska utmaningarna som de politiska frågorna kring utbyggnad av vindkraft till havs. Havsbaserad vindkraft svarar idag för 1,8 procent av den installerade vindkraftseffekten och producerar 3,3 procent av vindkraftselen i Europa. Målet är att väsentligt öka dessa siffror.

Det stora svenska engagemanget vid EOW2007 blir en nyttig repetition inför hösten år 2009, då Svensk Vindkraft tillsammans med EWEA arrangerar nästa konferens med Sverige som värdland.

OBS Detta är en inbjudan till media att delta i Berlinkonferensen. En speciell presskonferens anordnas den 4 december kl 12.00. Naturligtvis finns ett pressrum på plats.
Programmet inklusive anmälan till årets Berlinevenemang finns på www.eow2007.info/.

Ytterligare information:
Mattias Rapp, tel: 08-677 28 92, mobil 070-453 11 38
Gunnar Fredriksson, tel: 08-677 28 93, mobil 070-751 40 24

Prenumerera

Dokument & länkar