Svensk Vodka i Tyskland

Svensk Vodka i Tyskland Svensk Vodka i Motala AB skrev på tisdagen ett distributionsavtal med Nordic Getränke GmbH. Distributören specialiserar sig på drycker från de nordiska länderna i primesegmentet. Man vill jobba med väl profilerade varumärken och produkter av högsta kvalitet. Nordic Getränke har sedan tidigare, bland andra varumärken, Ramlösa i sin portfölj. - Tyskland är ett stort land vad gäller konsumtion av vit sprit och medvetenheten om svenska produkter har ökat och fortsätter öka, säger Michael Lindberg, vice vd för Svensk Vodka. - Vi har i och med undertecknandet av avtalet med Nordic Getränke tagit ett stort steg i rätt riktning i vår målsättning att vara etablerade i samtliga västeuropeiska länder innan årets slut. Nordic Getränke kommer initialt att koncentrera införsäljningen på de sex största städerna i Tyskland för att senare gå vidare i övriga landet. Det konkreta samarbetet påbörjas vid månadsskiftet mars/april i år. Svensk Vodka i Motala AB Bolaget är Sveriges största privata spritdryckstillverkare. Efter Sveriges EU-inträde förändrades lagstiftningen för sprittillverkning och Svensk Vodka startade sin verksamhet 1996. Svensk Vodkas affärsidé är att tillverka, förädla och bereda spritdrycker för försäljning på den svenska och den internationella marknaden. Det skall göras i ett kostnadseffektiv tillverkningsprocess med hänsyn till miljö, gällande lagar och etiska normer. Svensk Vodka i Motala AB har en omfattande spritdrycksportfölj, både av egen tillverkning och av importerade märken. Huvudprodukten är den egna prime-vodkan SVENSK, som för närvarande lanseras runt om i världen. Verksamheten består av de tre affärsområdena spritdryckstillverkning, destruktion av smuggelsprit mm. och beredning av spritbaserade kryddor. Företaget Svensk Vodka i Motala AB är sedan 1999 noterat hos SBI. För mer information kontakta: Mikael Andersson, VD för Svensk Vodka i Motala AB Tel: 0141-23 36 90, e-post: mikael.andersson@svenskvodka.se Michael Lindberg, vVD för Svensk Vodka i Motala AB Tel: 0141-23 36 90, e-post: michael.lindberg@svenskvodka.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Svensk Vodka AB producerar vodka för försäljning på den svenska och framför allt den internationella marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar