Svensk Vodka ökar med 163%

SVENSK VODKA ÖKAR MED 163% Under januari och februari i år ökade Svensk Vodka i Motala AB sin försäljning I Sverige med 86 % i antal sålda flaskor på restauranger och Systembolaget. Under samma period ökade den totala försäljningen med 163 % till 1,49 MSEK jämfört med 1999. - Det känns att vi är på rätt väg, säger Mikael Andersson, VD. Under årets andra kvartal ser vi att vi kommer att sluta flera avtal med agenter och distributörer i Europa. I den kommande årsredovisningen utlovar ledningen för Svensk Vodka en markant resultatförbättring för år 2000 jämfört med föregående år. Med en ny försäljningsorganisation i Storbritannien och distributionsförhandlingar nära avslut i flera EU-länder ser man på år 2000 som genombrottsåret. I år ska man dessutom organisera de första försäljningskanalerna i USA, där kontakter redan är tagna. Svensk Vodka i Motala AB Bolaget är Sveriges i särklass största privata spritdryckstillverkare. Efter Sveriges EU-inträde förändrades lagstiftningen för sprittillverkning och Svensk Vodka startade sin verksamhet 1996. Svensk Vodkas affärsidé är att tillverka, förädla och bereda spritdrycker för försäljning på den svenska och den internationella marknaden. Det skall göras i ett kostnadseffektiv tillverkningsprocess med hänsyn till miljö, gällande lagar och etiska normer. Svensk Vodka i Motala AB har en omfattande spritdrycksportfölj, både av egen tillverkning och av importerade märken. Huvudprodukten är den egna prime-vodkan SVENSK, som för närvarande lanseras runt om i världen. Verksamheten består av de tre affärsområdena spritdryckstillverkning, destruktion av smuggelsprit mm. och beredning av spritbaserade kryddor. Alla tre områden har potential att växa i framtiden. Företaget Svensk Vodka i Motala AB är sedan 1999 noterat på börsens SBI- lista, För mer information kontakta: Mikael Andersson, VD för Svensk Vodka i Motala AB Tel: 0141-23 36 90, e-post: mikael.andersson@svenskvodka.se Michael Lindberg, vVD för Svensk Vodka i Motala AB Tel: 0141-23 36 90, e-post: michael.lindberg@svenskvodka.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Svensk Vodka AB producerar vodka för försäljning på den svenska och framför allt den internationella marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar