Svenska Alarm växer med över 50 procent

2016 ett rekordår för Gasellföretaget Svenska Alarm

Svenska Alarm går starkt framåt under 2016 och ökar omsättningen med 66 procent samt dubblerar antalet kunder från föregående år. Nyanställningar och satsningar på support via webb och telefon är bidragande orsaker.

– Vi ska växa vidare, en av de stora målsättningarna för 2017 är att anställa fler och vara närvarande i fler regioner. 2016 var ett fantastiskt år som avslutades på bästa sätt med att utnämnas till Gasellföretag, säger Niklas Halldén, styrelseledamot och medgrundare av Svenska Alarm.

Niklas Halldén, styrelseledamot och grundare av Svenska Alarm.

Svenska Alarm har sedan starten 2009 vuxit stadigt och 2016 blev ett riktigt rekordår. Larmföretaget har bland annat öppnat kontor i Stockholm och satsat på ökad kundservice främst via webben.

– Målet är att fortsätta växa och då behövs rätt kompetenser, vi hoppas kunna anställa inom alla delar av företaget, från tekniker och säljare till support- och ekonomiavdelning.

Nya anställningar har medfört att Svenska Alarm nu har tillgängliga installatörer i hela landet.

– Vi ser ökad förfrågan av våra tjänster främst på nätet och sociala medier. Stockholm är en spännande och viktig marknad med många som efterfrågar våra tjänster. Vi planerar också att öppna ytterligare kontor i landet där Göteborg är prioriterat.

En ny app för att styra larmsystemet håller också på att utvecklas och lanseras under första kvartalet 2017.

– Svenska Alarm ska vara Sveriges mest innovativa larmbolag. Vi vill använda alla smarta sätt för att hjälpa fler bli tryggare i hemmet, säger Niklas Halldén.

Svenska Alarms nyhetsrum
http://news.cision.com/se/svenska-alarm

För ytterligare information
Christofer Eriksson, vd Svenska Alarm, 0733-53 70 71, christofer@svenskaalarm.se

Magnus Sjöbäck, presskontakt Svenska Alarm, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se
http://www.svenskaalarm.se/

Svenska Alarm säljer smarta larmsystem för att motverka inbrott och brand till privatpersoner och företag i Sverige. Företaget startades år 2009, omsätter 25 miljoner kronor och har 30 medarbetare, huvudkontoret ligger i Malmö. Svenska Alarm är medlem i branschorganisationen Säkerhetsbranschen, godkänd larminstallatör av polisen och rekommenderad av SSF Svenska Stöldskyddsföreningen. www.svenskaalarm.se

Taggar:

Om oss

Svenska Alarm säljer smarta larmsystem för att motverka inbrott och brand till privatpersoner och företag i Sverige. Företaget startades år 2009, omsätter 25 miljoner kronor och har 30 medarbetare, huvudkontoret ligger i Malmö. Svenska Alarm är medlem i branschorganisationen Säkerhetsbranschen, godkänd larminstallatör av polisen, certifierat larmbolag av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC, och rekommenderad av SSF Stöldskyddsföreningen. www.svenskaalarm.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Svenska Alarm ska vara Sveriges mest innovativa larmbolag. Vi vill använda alla smarta sätt för att hjälpa fler bli tryggare i hemmet.
Niklas Halldén, styrelseledamot och grundare av Svenska Alarm.