Om oss

Svenska Bokhandlareföreningen (SBF) bildades 1893. Föreningen är en ideell branschorganisation för Sveriges bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. För verksamheten rörande pappers- och kontorsvaror arbetar föreningen under namnet Kontors- och Pappershandelns Riksförbund (KPR). Svenska Bokhandlareföreningen har till ändamål att företräda medlemsföretagens gemensamma intressen i förhållande till riksdag, regering och myndigheter samt gentemot leverantörer, andra intresseorganisationer och mot allmänheten via press och övrig media. Medlemmarnas intressen bevakas och tillvaratas såväl regionalt, nationellt och internationellt. Bokhandlareföreningen är medlem i European Booksellers Federation och International Booksellers Federation. Föreningen har cirka 340 medlemmar och dess verksamhet finansieras i huvudsak av medlemsavgifter. Föreningen är delägare i några bolag, bland annat Tidnings AB Svensk Bokhandel, dessutom ansvarar föreningen för utgivningen av tidningen Papper & Kontor.För mer information om föreningen besök: http://svenskabokhandlareforeningen.se/