Bokhandlareföreningen får ny vd

Anna Wrangel blir ny vd för Svenska Bokhandlareföreningen.

Anna Wrangel är 44 år gammal och arbetar idag som näringslivschef i Södertälje kommun. Hon har tidigare arbetat inom reklambranschen och med marknads- och näringslivsfrågor i flera kommuner.

– Jag ser mycket fram emot detta nya arbete och kommer att använda all min erfarenhet från olika befattningar inom det privata och offentliga samt som egenföretagare för att sätta rätt fokus på bokhandeln och dess framtida möjligheter. Tillsammans med föreningens medlemmar ska jag skapa nya lösningar och framtidstro i en bransch under utveckling, säger Anna Wrangel.

– Anna Wrangel har en bakgrund som passar väl in i den nya fas mot en modernare bokhandel som Svenska Bokhandlareföreningen går in i. Hennes utmaning blir att stärka bokhandelns ställning för framtiden i en detaljhandelsbransch som genomgår stora strukturella förändringar, säger Svenska Bokhandlareföreningens ordförande Dag Klackenberg.

Anna Wrangel tillträder den 16 maj och efterträder Thomas Wyatt som går i pension.

Svenska Bokhandlareföreningen (SBF) är en ideell riksbranschorganisation för landets bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. Föreningen har till ändamål att företräda medlemsföretagens gemensamma intressen i förhållande till riksdag, regering och myndigheter, samt gentemot leverantörer, andra intresseorganisationer m.fl. Medlemmarnas intressen skall bevakas och tillvaratas internationellt, främst inom Europa, nationellt och regionalt. Föreningen bildades den 14 augusti 1893.

För intervju eller mer information ring gärna:
Dag Klackenberg, ordförande i Svenska Bokhandlareföreningen, 010-471 85 65
Anna Wrangel, 070-467 00 44

Om oss

Svenska Bokhandlareföreningen (SBF) bildades 1893. Föreningen är en ideell branschorganisation för Sveriges bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. För verksamheten rörande pappers- och kontorsvaror arbetar föreningen under namnet Kontors- och Pappershandelns Riksförbund (KPR). Svenska Bokhandlareföreningen har till ändamål att företräda medlemsföretagens gemensamma intressen i förhållande till riksdag, regering och myndigheter samt gentemot leverantörer, andra intresseorganisationer och mot allmänheten via press och övrig media. Medlemmarnas intressen bevakas och tillvaratas såväl regionalt, nationellt och internationellt. Bokhandlareföreningen är medlem i European Booksellers Federation och International Booksellers Federation. Föreningen har cirka 340 medlemmar och dess verksamhet finansieras i huvudsak av medlemsavgifter. Föreningen är delägare i några bolag, bland annat Tidnings AB Svensk Bokhandel, dessutom ansvarar föreningen för utgivningen av tidningen Papper & Kontor.För mer information om föreningen besök: http://svenskabokhandlareforeningen.se/

Media

Media

Dokument & länkar