Byggstart för nytt bostadsområde i Farsta

Byggstart för nytt bostadsområde i FarstaIdag påbörjar Svenska Bostäder bygget av 196 nya bostäder med hyresrätt i kvarteret Ekerö 7 och Nåttarö i Farsta. Lägenheterna blir de första av cirka 800 lägenheter som byggs längst med Ågesta Broväg.

- Det är mycket positivt att det byggs nytt och att bebyggelsen blir blandad – både hyresrätter och bostadsrätter. Här kommer drygt 2000 personer att kunna bo inom några år. Ett välkommet tillskott till Stockholms bostadsmarknad, säger Svenska Bostäders styrelseordförande Kristina Alvendal (m), tillika bostads- och integrationsborgarråd.

De flesta av Svenska Bostäders nya lägenheter blir 3:or på 75 kvm. Dessutom byggs 2:or på 48-60 kvm och 4:or på 95-105 kvm. Svenska Bostäder satsar extra på att göra gårdarna så trevliga och inbjudande som möjligt för både vuxna och barn. Gårdarna ska bli en naturlig mötesplats för alla med plats för lek, grillning och rekreation. Första inflyttning beräknas till våren 2009.

De nya lägenheterna ligger nära både pendeltåg och t-bana. Det är också nära till Farsta Centrum med butiker och annan service.

Klockan 11.30 idag inleder Svenska Bostäders VD Göran Wendel byggstarten tillsammans med Kristina Alvendal (m), styrelseordförande i Svenska Bostäder.

Vägbeskrivning med bil: Åk Nynäsvägen söderut, tag av vid avfarten Ågesta Broväg. Mitt emot Bernats Bils röda tegelbyggnad, som ligger på höger sida, ligger infarten till byggplatsen.
Pendeltågsstationen och T-banestationen är Farsta Strand.

För ytterligare information, kontakta: Allan Leveau Nybyggnadschef Svenska Bostäder 08-598 610 49 076-123 71 50 Mikael Åsman Projektledare Svenska Bostäder 08-598 610 75 076-123 71 26

Presskontakt, Kristina Alvendal Sofia Spolander 0761-229222Fakta om Svenska Bostäder Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är landets största bostadsföretag med cirka 43 000 hyreslägenheter i Stockholm. Var åttonde stockholmare bor hos Svenska Bostäder. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med en sammanlagd yta av cirka 545 000 kvm i Stockholm.Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Prenumerera