Fria TV-kanaler i Svenska Bostäders bredbandsnät

Fria TV-kanaler i Svenska Bostäders bredbandsnät

Svenska Bostäder och Teracom har träffat en överenskommelse om att ta fram en gemensam öppen plattform för iptv och andra interaktiva tv-baserade tjänster via Svenska Bostäders bredbandsnät. Beslut om en lösning väntas innan årsskiftet.

Bakgrunden till samarbetet är att Svenska Bostäder vill att hyresgästerna ska ha möjlighet att titta på alla de tv-kanaler som idag finns fritt i luften via det digitala marknätet. Med Svenska Bostäders pågående utbyggnad av nya bredbandsnät i alla sina hus skapas möjligheter till detta. Nu inleds ett samarbete med Teracom för att bland annat utreda förutsättningarna att få in de fria tv-kanalerna.

– Vi tycker att det är självklart att vi ska kunna erbjuda våra hyresgäster tillgång till samma fria kanalutbud som om man bor i en egen villa, säger Patrik Emanuelsson, affärsutvecklingschef på AB Svenska Bostäder. Teracom är en naturlig samarbetspartner, då de redan distribuerar fri tv till hela svenska folket. Det här är samma sak, men med ny teknik, fortsätter Patrik Emanuelsson.

Genom att integrera alla tjänster i ett nät skapas även möjligheter för Svenska Bostäder att kunna erbjuda andra digitala tjänster anpassade för tv:n.

– Vi ser en stor möjlighet i detta eftersom ungefär en tredjedel av våra hyresgäster inte har någon dator hemma. Tv har nästan alla, säger Patrik Emanuelsson.

När lösningen för distribution av de fria tv-kanalerna är löst, skapas samtidigt möjligheter för andra tv- distributörer att erbjuda sina tjänster till de boende via de öppna bredbandsnät som Svenska Bostäder bygger. Det innebär att utbudet av program och tjänster, kommer att öka och att valfriheten kommer att bli större för de boende.

– För oss som medieoperatör är det här en självklar utveckling. Genom samarbetet med Svenska Bostäder utökar vi vår verksamhet med att distribuera tv och andra kommunikationstjänster via fler plattformar. Kabel-tv har ett starkt fäste inom flerfamiljshushållen och givetvis är dessa hushåll högintressanta, säger Crister Fritzson, vd Teracom.

För ytterligare information, kontakta: Patrik Emanuelsson Affärsutvecklingschef, Svenska Bostäder 08 – 59 86 15 95 076 – 123 70 50 Crister Fritzson Vd, Teracom 08 -55 54 21 08 073-33 57 001

Fakta om Svenska Bostäder Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är landets största bostadsföretag med cirka 43 000 hyreslägenheter i Stockholm. Var åttonde stockholmare bor hos Svenska Bostäder. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med en sammanlagd yta av cirka 545 000 kvm i Stockholm.

Fakta om Teracom Teracom är Sveriges första medieoperatör. Vi kan erbjuda olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Vi ska se till att människor och företag har tillgång till en mångfald av medietjänster, oberoende av tid och plats. I koncernen finns också dotterbolag som erbjuder kompletterande produkter och tjänster. Teracom-koncernen omsätter ca 3,0 miljarder kronor och har omkring 675 anställda. Mer information om Teracom finns på www.teracom.se.Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.