Invigning av Skärholmens Perennpark

Välkommen till invigning av stans senaste sevärdhet – den 7 500 kvadratmeter stora Perennparken i Skärholmen.

Parken är öppen för allmänheten och är juvelen i Svenska Bostäders satsning på gröna gårdar och upplevelserika miljöer.

Parken har karaktären av en blommande stiliserad äng med 65 olika sorters perenner och tre nya trädarter, korkträd, magnolia och bergskörsbär. Stadens nya utflyktsmål är en upplevelse året om där varje årstid ges ett uttryck.

Trädgårdsdesignern Piet Oudolf har gestaltat parken tillsammans med Svenska Bostäders trädgårdsmästare Stefan Mattson. Piet Oudolf har designat offentliga trädgårdar i bland annat London, Amsterdam och New York.

Pelle Björklund, Svenska Bostäders VD inviger den nya upplevelseparken där huvudtemat är växtupplevelser. Dessutom kommer Svenska Bostäders styrelseordförande Berthold Gustavsson att prata.

Välkommen till Skärholmens Perennpark:

Tid:         Onsdagen den 24 augusti kl 18.00

Plats:      Samling vid kortsidan av Idholmsvägen 4

För mer information:

Kenneth Claesson, marknadssamordnare Svenska Bostäder, 076-1237056

Anneli Wallgren, landskapsarkitekt Svenska Bostäder, 076-1237047

Sandra Plavinskis, marknadschef Svenska Bostäder, 076-1237030

Fakta om Svenska Bostäder

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets största bostadsföretag med drygt 29 000 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med drygt 3 800 lokaler i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.