Nytt avtal banar väg för upprustningen av Stockholms miljonprogram

Nytt avtal banar väg för upprustningen av Stockholms miljonprogram

När Svenska Bostäders drygt 6 000 lägenheter på Järva ska rustas upp de närmaste åren, bestämmer hyresgästerna själva hur omfattande upprustningen ska bli. I hus för hus, ska lokala samrådsgrupper besluta om de vill göra en bas-, utökad- eller omfattande upprustning. Efter renoveringen har hyresgästerna rätt att flytta tillbaka till den standard och hyresnivå som passar dem bäst. Både hyresnivåerna och vad som ska ingå i respektive ombyggnadsnivå är fastställt i ett nytt avtal mellan Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen Region Stockholm.

- Upprustningen ska utgå från de boende. Överenskommelsen är betydelsefull för den fortsatta utvecklingen av Stockholms ytterstad. Nu finns ett ramverk för det fortsatta arbetet för att utveckla Stockholms miljonprogramsområden tillsammans med de boende, säger Joakim Larsson (M), ordförande i Svenska Bostäder och ytterstadsborgarråd. - Vi tar tag i många års eftersatt underhåll på Järva och det är rimligt att våra boende får stort inflytande i det arbetet. Med den här modellen kan vi ge hyresgästerna stor valfrihet i utformningen av det egna hemmet, samtidigt som vi kan hålla ett bra tempo i upprustningarna, säger Svenska Bostäders VD, Pelle Björklund.

Vid en basupprustning blir den nya hyran 915 kronor per kvadratmeter och år. Det är en 17- procentig höjning jämfört med dagens genomsnittliga hyra och bara ett par procent mer än vad ett vanligt stambyte leder till idag.

I basupprustning ingår bland annat stambyte med ombyggt helkaklat badrum, nya vitvaror i köket, ny elinstallation i hela lägenheten samt nya golv, tapeter, innerdörrar och garderober efter behov. Nya entréer och nymålade trapphus, elektroniskt passersystem och säkerhetsdörrar till alla lägenheter. Dessutom ingår ny trapphusentré, elektronisk passersystem, närvarostyrd armatur i allmänna utrymmen, ommålning av fasaden, fasadåtgärder för bättre miljö samt en upprustning av gården.Den utökade upprustningen innebär en kvadratmeterkostnad på 1 005 kr per år, en höjning med 29 procent. Där ingår förutom allt som ingår i basombyggnaden, även högre kvalitet på material i trapphus och entréer, tilläggsisolerade fasader, förbättrad ventilation, bättre ljudisolering mellan lägenheterna och nya köksskåp, nya köksluckor, nya golv och tapeter i alla lägenheter.
En total upprustning innebär full ombyggnad med en lägenhetsstandard och hyresnivå som är jämförbar med nyproduktion. Huset byggs då om helt och hållet med nya lägenhetsstorlekar och planlösningar samt lägenhetsvisa balkonger istället för loftgångar. I alla nivåer ingår åtgärder för att sänka energiförbrukningen. Genom till exempel fasadåtgärder och fönsterbyten kan energianvändningen i det högförbrukande miljonprogrammet sänkas kraftigt, samtidigt som inomhuskomforten för de boende ökar. Det nya avtalet med tre upprustningsnivåer kommer att bli vägledande i upprustningen av hela miljonprogrammet i Stockholm. Först ut är ett av Svenska Bostäders kvarter på Trondheimsgatan i Husby där ombyggnaden beräknas starta i höst. För ytterligare information: Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder tel 08-508 370 10 För kontakt med Joakim Larsson: Helena Widegren Pressansvarig Finansroteln 08-508 29 878Fakta om Svenska Bostäder Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är landets största bostadsföretag med cirka 38 000 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med en sammanlagd yta av cirka 550 000 kvm i Stockholm.

Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Prenumerera

Dokument & länkar