Svenska Bostäder bygger om i Järva - Stora förändringar av stadsmiljönPÅMINNELSE PRESSINBJUDAN Vällingby 2007-10-17

Svenska Bostäder bygger om i Järva - Stora förändringar av stadsmiljön

Inom ramen för Järvalyftet inleder Svenska Bostäder nu den största investeringen någonsin i svenska miljonprogramsområden sedan dessa uppfördes.

Den yttre miljön behöver förändras radikalt för att området ska upplevas som trivsammare och tryggare. Svenska Bostäder och Stockholms stad presenterar idag planerna för konkret förändring av stadsdelarna kring Järvafältet.

Samtidigt redovisas också en ny opinionsundersökning om vad de boende i Järva tycker om boendemiljön, renoveringar, rivningar och nya boendeformer.
Förändringen av stadsmiljön är en del av Järvalyftet, Stockholms stads långsiktiga investering för att skapa en positiv ekonomisk och social utveckling i stadsdelarna runt Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Järvalyftet bygger på insatser inom fyra huvudområden: Boende och stadsmiljö, Trygghet, Utbildning samt Jobb och företagande.

Tid: Onsdagen den 17 oktober kl 11.30, lunchsmörgås serveras

Medverkande: Kristina Alvendal (m) – Svenska Bostäders ordförande samt bostads- och integrationsborgarråd Göran Wendel – VD Svenska Bostäder

Plats: Svenska Bostäders områdeskontor i Norra Järva, Nordkapsgatan 3, HusbyFör ytterligare information, kontakta: Malin Quick Oljelund Informationschef Svenska Bostäder 076-123 70 36 Sofia Spolander Pressekreterare hos Kristina Alvendal 076-12 29 222Fakta om Svenska Bostäder Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är landets största bostadsföretag med cirka 43 000 hyreslägenheter i Stockholm. Var åttonde stockholmare bor hos Svenska Bostäder. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med en sammanlagd yta av cirka 545 000 kvm i Stockholm.

Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Prenumerera