Svenska Bostäder först ut med morgondagens smarta hemPRESSMEDDELANDE Vällingby 2007-10-23Svenska Bostäder först ut med morgondagens smarta hem

Svenska Bostäder har skapat en ny typ av smart box – SBox – som kommer att ge de boende information om den egna förbrukningen av el och vatten. På så sätt kan man själv påverka sin energiförbrukning och spara både pengar och miljö. SBoxen innehåller också tjänster som ökar de boendes trygghet och service.

- Genom SBoxen kommer våra hyresgäster att kunna få en direkt återkoppling på hur mycket vatten och el de förbrukar. Det är ett viktigt verktyg för att kunna minska sin konsumtion och därmed sina egna kostnader , säger Göran Wendel, VD för Svenska Bostäder.

Förutom individuella mätningar tillförs SBoxen ett flertal tjänster som ökar tryggheten och servicen för de boende. Det handlar om porttelefon med kamera, tvättstugebokning, felanmälan, spisvakt, trafikinformation, digital direktreklam m.m.

- Det är tack vare vår satsning på eget bredbandsnät som vi nu kan erbjuda en helt ny service. Istället för att vara bunden till färdiga tekniska lösningar har vi skapat en plattform som är anpassad till våra kunders behov, säger Patrik Emanuelsson, chef för Affärsutveckling, Svenska Bostäder.

Först ut är två fastigheter i Vällingby där installationen kommer av vara klar i december. Detta pilotprojekt kommer att pågå ungefär ett halvår. Efter sedvanliga utvärderingar kommer en ny pilotomgång att genomföras med ett större antal fastigheter. Målet är att samtliga Svenska Bostäders kunder ska ha en SBox installerad i sin lägenhet.

Bilder på SBoxen bifogas.

För ytterligare information, kontakta: Patrik Emanuelsson Chef Affärsutveckling, Svenska Bostäder 076-123 70 50 Malin Quick Oljelund Informationschef, Svenska Bostäder 076-123 70 36

Fakta om Svenska Bostäder Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är landets största bostadsföretag med cirka 43 000 hyreslägenheter i Stockholm. Var åttonde stockholmare bor hos Svenska Bostäder. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med en sammanlagd yta av cirka 545 000 kvm i Stockholm.

Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Prenumerera