Svenska Bostäder presenterade omfattande förnyelse av JärvaPRESSMEDDELANDE Vällingby 2007-10-17

Svenska Bostäder presenterade omfattande förnyelse av Järva

Inom ramen för Järvalyftet inleder Svenska Bostäder nu den största investeringen någonsin i svenska miljonprogramsområden sedan dessa uppfördes. Svenska Bostäders ordförande samt bostads- och integrationsborgarråd Kristina Alvendal (m) och VD Göran Wendel presenterade idag sina idéer om hur stadsmiljön kan se ut på Järva i framtiden.

Förändringen av stadsmiljön är en del av Järvalyftet, Stockholms stads långsiktiga investering för att skapa en positiv ekonomisk och social utveckling i stadsdelarna runt Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta.

– Järvalyftet är ett nytt sätt att arbete med stadsförnyelse. Det här är inte ett kortsiktigt projekt, utan en långsiktig investering som sträcker sig minst ett decennium framöver, säger Kristina Alvendal (m), ordförande i Svenska Bostäder.

Idag presenterades idéer för omfattande fysiska förändringar av stadsmiljön. Utgångspunkten är att ta ett helhetsgrepp om hela stadsdelar, snarare än göra akuta punktinsatser. Bland åtgärderna finns att bygga bort loftgångar, skapa fler affärslokaler och tryggare gatumiljöer samt att riva fastigheter för att ge plats för en mer varierad bebyggelse.

– Den yttre miljön behöver förändras radikalt för att området ska upplevas som trivsammare och tryggare. Vi har sett i de undersökningar vi gjort bland Järvabor att det finns en stor vilja till förändring. Många vill bo kvar i området, men ser stora upprustningsbehov av sina hus och miljön omkring, säger Göran Wendel, VD på Svenska Bostäder.

Materialet från presentationen – en folder, två intervjuundersökningar och visionsbilder – finns tillgängliga på Svenska Bostäders hemsida www.svebo.se/jarvalyftet

För ytterligare information, kontakta: Malin Quick Oljelund Informationschef Svenska Bostäder 076-123 70 36 Sofia Spolander Pressekreterare hos Kristina Alvendal 076-12 29 222Fakta om Svenska Bostäder Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är landets största bostadsföretag med cirka 43 000 hyreslägenheter i Stockholm. Var åttonde stockholmare bor hos Svenska Bostäder. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med en sammanlagd yta av cirka 545 000 kvm i Stockholm.

Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Prenumerera