Svenska Bostäder säljer 11 fastigheter i Hagsätra

Svenska Bostäders styrelse beslutade under eftermiddagen att sälja 11 fastigheter med totalt 1 172 hyreslägenheter i Hagsätra i södra Stockholm. Köpare är Ikano Bostad och köpeskillingen uppgår till 890 mkr. 

- Ett växande Stockholm kräver nya bostäder och fungerande stadsdelar. Genom försäljningen frigör vi kapital för de fortsatt viktiga investeringarna i nyproduktion och upprustning, säger Svenska Bostäders ordförande Berthold Gustavsson (m).

Svenska Bostäder planerar för 2 800 nya hyresbostäder de närmaste åren, varav en stor del studentbostäder. Samtidigt investerar bolaget stort i nödvändiga upprustningar av äldre fastigheter och områden, framförallt i 1960- 70-talsbeståndet.

Fastighetsaffären är en del av bolagets uppdrag att vara en aktiv fastighetsförvaltare det vill säga att köpa, sälja, byta, bygga nya och rusta upp äldre fastigheter.

Ikano Bostad är en etablerad ägare och förvaltare av bostäder i Hagsätra. De finns för närvarande i området med 500 hyresbostäder och som ägare av Hagsätra centrum.

- Ikano Bostad har en kundnära förvaltning med stort fokus på hyresgästernas trivsel och trygghet. Vi är glada över att hittat en köpare med god kännedom om området och en långsiktig vilja att äga och förvalta hyresrätter, säger Svenska Bostäders VD Pelle Björklund.

Mer info, med bland annat adresser till de fastigheter som berörs, finns på www.svenskabostader.se

För ytterligare information:
Berthold Gustavsson
Styrelseordförande Svenska Bostäder
070-583 49 30
Pelle Björklund
VD Svenska Bostäder
08-508 370 10

 

Fakta om Svenska Bostäder

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets största bostadsföretag med drygt 28 000 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med drygt 4 200 lokaler i Stockholm.

Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Dokument & länkar