Styrelseutlåtande angående Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolags (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i

Styrelseutlåtande angående Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolags (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ). Erbjudandet innebär att för varje aktie i Svenska Brand erhålles 81 kronor kontant. Detta innebär en premie om 40 procent baserat på sista betalkurs för Svenska Brands aktie per den 23 februari 2001 samt en premie om 41 procent baserat på genomsnittlig sista betalkurs för Svenska Brands aktie under de senaste 30 handelsdagarna. Styrelsen konstaterar att Svenska Brands största aktieägare, Stockholms Stads Brandförsäkringskontor och SAFE Investments S.A., som tillsammans företräder aktier i Svenska Brand representerande cirka 61 procent av kapital och röster, har förklarat att de avser att acceptera erbjudandet från Länsförsäkringar. Styrelsen i Svenska Brand bedömer att ett samgående mellan bolagen är strategiskt riktigt. Styrelsen, som inhämtat ett utlåtande om värdet på bolaget (s k fairness opinion), rekommenderar enhälligt aktieägarna i Svenska Brand att acceptera erbjudandet. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: Bo Engström, Verkställande Direktör Telefon växel: 08 - 696 74 00 Telefon direkt: 08 - 696 74 39 Mobilnr: 070 - 553 26 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00090/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar