Ackreditering till Byggnads kongress

Genom framtidsprogrammet Bygg 2000 har Byggnads kongress ställt sig bakom följande attsatser: ¤ att byggsektorn ska medverka i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle ¤ att samhället med riktade ekonomiska bidrag ska främja ekologiskt hållbar utveckling i bebyggelsen ¤ att energiomställningar ska ske så att de främjar investeringar i hållbar produktion ¤ att övergången till ett hållbart energisystem ska ske så att den värnar om social välfärd och ekonomisk utveckling. För mer information, se rapporten Bygg 2000 på vår hemsida www.byggnads.se