Äntligen en positiv förändring av a-kassan - men mycket återstår

Äntligen en positiv förändring av a-kassan - men mycket återstår - Under 90-talet har ändringar i a-kassan snarare varit regel än undantag. Många byggnadsarbetare har känt av negativa förändringar i form av hårdare krav och sämre ersättningsnivåer. Äntligen kommer ett förslag med även positiva inslag! Det säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg i en kommentar till den utredning om arbetslöshetsförsäkringen som Näringsdepartementet presenterade idag. - Byggnads har stridit länge för en höjning av högsta dagpenning. Den föreslagna höjningen ser vi som ett första steg för att återställa arbetslöshetsförsäkringen till den inkomstbortfallsförsäkring som den ska vara. Ove Bengtsberg är positiv till att den arbetssökandes rättstrygghet ökar. Idén med ett anställningskontrakt är bra, men kräver tillräckliga resurser till förmedlarna. - Det är bra att regelverket tillämpas tydligare, om bara reglerna är rimliga. Byggnads medlemmar är vana och villiga att förflytta sig för att få jobb, det visar alla våra undersökningar. Men byggprojektens begränsning i tid gör att de inte kan flytta för alltid, det måste även nya regler ta hänsyn till. - Men allt är inte positivt. Förslaget om sjunkande ersättningsnivåer bidrar inte till ökad rättvisa för de arbetslösa. Den delen gör mig orolig, för 90- talets krisår finns fortfarande färskt i minnet, konstaterar han vidare. Ove Bengtsberg anser att Byggnads får en stor uppgift att bevaka utvecklingen av den så kallade övergångsarbetsmarknaden. Den måste erbjuda vettiga arbetsuppgifter, utan att inkräkta på ordinarie arbetsmarknad. Det finns en rad dåliga erfarenheter från bland annat ALU-jobben, som inte får upprepas. - Det finns både positivt och negativt bland utredningens förslag. En sak är i alla fall säker: Det är att alla arbetstagare känner en stor lättnad om förslaget äntligen sätter punkt för allt tal om en "bortre parentes", avslutar Ove Bengtsberg. För mer information, ring Ove Bengtsberg: 070-590 40 37. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00240/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar