Byggnads kommenterar budgetpropositionen

Byggnads kommenterar budgetproppen - Ett av de mest glädjande beskeden i budgetproppen är att regeringen nu tror att det är realistiskt att halvera den öppna arbetslösheten innan slutet av år 2000. Det säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg i en kommentar till den budgetproposition som presenterades på tisdagen. - Det är dessutom bra att ha ett konkret sysselsättningsmål där andelen sysselsatta, mellan 20 och 64 år, ska öka till 80 procent, tillägger han. - Glädjande är också att fastighetsskatten för hyresbostäder sänks med 0,2 procentenheter. Precis som regeringen förväntar jag mig att den lägre skattenivån resulterar i sänkta hyror och avgifter. - Vi ser också framemot ett ökat bostadsbyggande och regeringens förväntade uppgång på 20-30 procent per år ska naturligtvis ses från det oerhört låga byggande som varit aktuellt men det förhindrar oss inte från att känna tillförsikt. - Det som är lite tråkigt är att regeringen tar 200 miljoner från aktiva åtgärder i samband med ombyggnaden av det hållbara Sverige till att köpa urskog, slutar Ove Bengtsberg. För eventuella frågor ring Ove Bengtsberg på telefon 070 - 590 40 37. Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (Byggnads syn på budgeten.doc) (Byggnads syn på budgeten.pdf)