Byggnads vill samarbeta med byggarbetsgivarna

Öppet brev till Sveriges Byggindustrier: Byggnads har idag skickat ett öppet brev till arbetsgivarparten Sveriges Byggindustrier: Byggnads vill samarbeta med byggarbetsgivarna Sveriges Byggindustriers VD, Christer Flodén, anser i AiP nr 8, att jag ger en orättfärdig bild av byggarbetsgivarna. Han hävdar att det inte är kortsiktiga vinstintressen som driver arbetsgivarna, utan att företagarna är medvetna om behovet av engagerade, kunniga, motiverade och friska medarbetare. Så ser "dagens ansvarskännande företagsledare på sina medarbetare". Jag skulle verkligen önska att du har rätt Christer, men det verkar som vi ser olika "verkligheter" ute på byggarbetsplatserna. Min bild har jag fått genom de arbetsplatsbesök jag gör regelbundet. Den enkät som Byggnads nu har gjort till medlemmarna bekräftar den bild jag har - arbetsmiljön på byggarbetsplatserna är mycket otillfredsställande. Med ett uttalande i veckan gav Sveriges Byggindustriers VD, Bo Antoni, uttryck för en cynisk människosyn. Det bekräftar tyvärr också min bild av arbetsgivarnas engagemang. Bo Antoni konstaterar bara att byggnadsarbete är så farligt att man inte kan räkna med att jobba längre än till 50 års ålder, sedan ska man byta yrke (om man orkar?). Men Antoni nämner inget om arbetsgivarnas ansvar att kompetensutveckla byggjobbarna så att de har möjlighet att göra detta yrkesbyte. Jag vill påstå att Bo Antoni har rätt om riskerna på bygget men jag vet att det finns skyddsutrustning och hjälpmedel som skulle eliminera många olycksfall och arbetssjukdomar. Det som krävs är tid för planering och säkerhetsutbildning samt budget för inköp av bättre verktyg, hjälmar, m m. Det går inte att peka ut en part som har det samlade ansvaret för arbetsmiljön på byggena. Byggnadsarbetarna måste ansvara för sig och sitt liv - det ser Byggnads som en huvuduppgift. Vi arbetar nu intensivt med utbildning och upplysning till medlemmar, anställda och förtroendevalda. Arbetsgivarna måste svara för säkerhetsutrustning och för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen. Beställarnas ansvar är rimliga projekttider och att förutse risker på arbetsplatsen, myndigheterna har skyldighet att kontrollera skyddet, osv. Redan förra året bjöd vi in byggarbetsgivarna att delta i vår långsiktiga satsning på arbetsmiljön. Som jag sagt förr var inte intresset brinnande, därför är det glädjande att se att Sveriges Byggindustrier nu har vaknat och vill vara med. Det finns framförallt ett område där branschen kan öka samarbetet. Byggnads och byggföretagen är överens om att vi vill få bort de pressade byggtiderna. Efter Byggettans larm diskuteras nu att starta ett projekt i Stockholm för att se över problematiken. Ett exempel värt att följa. En stor del av ansvaret för att byggtiderna pressas ligger i beställarledet. Där tänjer man på tidsplanen för beslut och "stjäl" produktionstid i slutänden. Beställaren bör också ta ansvar för att motverka att byggföretagen konkurrerar med tidsfaktorn. Vi behöver öka medvetenheten om vilken byggtid som är rimlig, utan att säkerheten äventyras. I beställarledet ligger även ansvaret för att upprätta arbetsmiljöplaner, där risker på arbetsplatsen tydliggörs och åtgärdas. Om byggbranschens parter går samman i en upplysningskampanj riktad till beställare och projektörer har vi goda möjligheter att nå ut brett. Därför bjuder vi återigen in byggarbetsgivarna till samarbete. Välkomna till en diskussion, Bo Antoni och Christer Flodén! Med vänlig hälsning BYGGNADS Ove Bengtsberg För mer information, ring Byggnads ordförande Ove Bengtsberg: 070-590 40 37. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT01060/bit0002.pdf

Dokument & länkar