Försäkringsskydd ska vara likvärdigt

Byggnads ska kraftfullt verka för att den som deltar i arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska ha försäkringsskydd likvärdigt med den som har arbete. Det är kongressens beslut genom bifall till ett antal motioner från Blekinge, Linköping, Stockholm och Västmanland. För mer information se motionerna Sj 1-4 på vår hemsida www.byggnads.se