Full sysselsättning i Stockholm

Full sysselsättning i Stockholm * Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna fortsätter att sjunka, men fortfarande är över 15 procent arbetslösa. * Där arbetslösheten redan är låg minskar arbetslösheten mest, medan den stagnerar på höga nivåer i Norrland. * Stockholms byggarbetsmarknad går mot full sysselsättning och överhettning i sommar, medan Norrbotten drabbas av fortsatt djupfrysning. Arbetslösheten bland Byggnads medlemmar fortsätter nedåt. I februari var 15,5 procent av medlemmarna öppet arbetslösa, jämfört med 17,4 procent i februari 1999. Nedgången är dock inte jämnt fördelad över hela riket utan är som störst i län som redan hade en låg arbetslöshet. I Stockholms län minskade arbetslösheten från 9,1 till 5,9 procent det senaste året, medan den i Gävleborg ökade från 26,8 till 30,6 procent. Fyra län har nu en öppen arbetslöshet lägre än 10 procent. Förutom Stockholm, är det Jönköpings, Kronobergs och Hallands län. Sex län har en arbetslöshet över 20 procent. Samtidigt visar Byggnads länsplanerares prognos för augusti i år att de regionala skillnaderna förstärks ytterligare. I Stockholms län beräknas arbetslösheten bli 2 procent, vilket är liktydigt med att Stockholms byggarbetsmarknad blir överhettad i sommar. Det kommer att råda brist på många yrkesgrupper och de tendenser till svartarbete som vi redan idag ser i dess spår lär fortsätta. Även i Uppsala, Skåne och Halland förväntas en låg arbetslöshet, 5 procent. Motsatsen gäller för Norrbotten. Där kommer arbetslösheten att vara fortsatt hög, hela 25 procent tror länsplaneraren. För de fyra nordligaste länen tror man på en arbetslöshet på omkring 17 procent. I flera län i Norrland förutspås en ökad arbetslöshet i jämförelse med augusti 1999. Tecknen blir med andra ord allt tydligare på att de regionala skillnaderna växer. För eventuella frågor, ring Byggnads utredningschef Lars-Olof Pettersson, tel: 08-728 49 90 eller 070-491 18 73. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01140/bit0002.pdf

Dokument & länkar