Gymnasieungdomar och 75-åringar slipper betala medlemsavgift

Gymnasieungdomar och 75-åringar slipper betala medlemsavgift Avdelningarna i Blekinge och Hälsingland fick kongressens bifall till avgiftsbefrielse för gymnasieelever som utbildar sig till arbete inom Byggnads verksamhetsområden. Hittills har Byggnads välkomnat ungdomar som medlemmar från gymnasiernas årskurs 2. Det ska vi fortsätta med. Men ungdomarna får nu avgiftsfritt medlemskap till och med augusti det år gymnasieutbildningen avslutas. Kalixavdelningen fick även bifall till förslaget om att medlem som fyllt 75 år blir avgiftsbefriad. Hittills har 80 år varit gräns för avgiftsfritt medlemskap. För vidare information, se motionerna FS 36-38 på vår hemsida www.byggnads.se.