BYGGNADS KULTURSTIPENDIATER 2004

BYGGNADS KULTURSTIPENDIATER 2004 Totalt 20 personer eller organisationer får dela på Svenska Byggnadsarbetareförbundets kulturstipendier för 2004, till ett värde av 200 000 kronor. Stipendienämnden hade som vanligt en tuff uppgift med att få fram de slutliga mottagarna bland de drygt 400 sökande. Utdelningen av stipendierna äger rum hos statsminister Göran Persson, tillika ordförande i Byggnads stipendienämnd, i Sagerska Palatset i Stockholm den 25 augusti dit samtliga kulturstipendiater är inbjudna till utdelningen och efterföljande lunch. MUSIK BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats gitarristen José Lucas Solna 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: José studerar för tillfället gitarr på Musikhögskolan i Stockholm och med tungt vägande rekommendationer från sina lärare ska han använda stipendiet för att delta i en Masterclass för gitarristen Sharon Isbin vid Aspen Music Festival & School i sommar. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats barytonen Rasmus Ringborg Stockholm 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Rasmus är en begåvad barytonsångare som sedan 2003 studerar vid Operahögskolan i Stockholm. För att kunna finansiera ytterligare studier för Susanna Eken vid Musikkonservatoriet i Köpenhamn tilldelas Rasmus ett stipendium från Byggnads stipendienämnd. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats violinisten Elin Rubinsztein Stockholm 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Elin är en ung, begåvad violinist som nu går sin diplomutbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Utbildningen är ett led i samarbetet med Kungliga Filharmoniska Orkestern och KMH. Stipendiet ska användas för studier vid "Bay View Music Summer Conservarory" i USA under sommaren 2004. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats jazzsångerskan Cecilia Stalin Stockholm 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Cecilia är sångerska, kompositör och arrangör med jazzen som bas. Hon studerar för tillfället på Musikhögskolan i Stockholm och ska med hjälp av stipendiet studera vidare i New York för att så småningom avlägga en Mastersexamen. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats dirigenten Marit Strindlund Stockholm 10 000 kronor Stipendinämndens motivering: Vid dirigentutbildningen på Musikhögskolan i Stockholm återfinns för närvarande Marit Strindlund. Hon har i hård konkurrens blivit antagen till en masterclass i dirigering i Sofia, Bulgarien och får därför motta Byggnads stipendium 2004. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats altviolinisten Jenny Välitalo Gammelstad 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Jenny spelar viola och är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm samt Edsbergs musikinstitut. Hon har också studerat vid bl.a. AZ State University i USA. Med utmärkta vitsord från sina lärare ska hon nu med hjälp av Byggnads stipendium delta vid sommarkurser i Österrike samt USA. BILDKONST BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats Textilgruppen Stockholm 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Textilgruppen, genom Anita Ullerstam, tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för dokumentation i bok och utställning av Textilgruppens tjugoåriga verksamhet. Textilgruppen har med sina medlemmar varit en viktig inspirationskälla för textilt nytänkande i Sverige med sin "Konst för alla". BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats den svenska sektionen av internationella XYLON Stockholm 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Svenska sektionen av internationella XYLON, genom Kristina Anshelm, tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för föreningens utställningsprojekt 2004. Svenska Xylon har under många år arbetat härligt kreativt, i utställningar och publikationer, för att synliggöra originalträsnittet och högtryckets möjligheter som konstnärlig uttrycksform. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats skulptör Mats Lodén Insjön 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Mats Lodén tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för projektet "Figures in position". Mats Lodén arbetar på ett kreativt sätt med skulptural offentlig gestaltning som inbjuder till viktiga samtal om relationer, utanförskap och mobbing. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats konstnär Anna Berglind Jönåker 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Anna Berglind tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för projektet: Jag öppnar dörren till "Det mörka rummet". Anna Berglinds arbete med ljus och mörker i offentlig miljö lämnar ingen oberörd. Hennes personliga sökande efter sanningen från en mörk tid behandlar också några av vår tids brännande frågor - förtryck, rasism och förakt. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats konstpedagog Åke Arnerdal Stockholm 10 000 kronor Stipendienämndes motivering: Åke Arnerdal tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för ett konstprojekt om "drömmar och förhoppningar" på Skulpturens Hus (hösten 2004) av och med förståndshandikappade människor.Åke Arnerdal arbetar med ett angeläget projekt med människor i utanförskap där bild och gestaltning är en betydelsefull ingång till omvärldens förståelse och delaktighet. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats kulturbärare Anna Stina Svakko, Boden 5 000 kronor Stipendienämndens motivering: Anna Stina Svakko tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för sitt arbete med att dokumentera och sprida kunskap om traditionella samiska koltar. Anna Stina Svakko är en stor kulturbärare av samisk kultur och tradition och hennes målmedvetna och utåtriktade arbete gör henne till en viktig kunskapsspridare av det samiska kulturarvet. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats konstnär Annika Jauhola Göteborg 5 000 kronor Stipendienämndens motivering: Annika Jauhola tilldelas Byggnads kulturstipendium i bildkonst för arbete med sten på Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän.Annika Jauhola arbetar på ett mycket personligt och uttrycksfullt sätt med mänsklig gestaltning i sten där figur och material förenas till ett självklart bildspråk. TEATER BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats konstnärlige ledaren Kjell Stjernholm Malmö 20 000 kronor Stipendienämndens motivering: Som grundare av och konstnärlig ledare för Moomsteatern i Malmö, en av världens främsta professionella teatrar för förståndshandikappade, har Kjell Stjernholm gjort och gör en enastående insats. För att få möjlighet till egen vidareutveckling inom specialområdet teater/handikapp tilldelas han Byggnads kulturstipendium. LITTERATUR BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats författaren Anne Swärd Simrishamn 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Med romanen "Polarsommar" 2003 om en familj i kris gjorde Anne Swärd ovanligt lovordad och uppmärksammad debut. Det var första gången som en debutant nominerades till det prestigefyllda Augustpriset. För att få arbetsro inför sin nästa, med stor spänning emotsedda roman, tilldelas hon nu Byggnads kulturstipendium. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats författaren/journalisten Ann Charlott Altstadt Stockholm 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Ann Charlott Altstadt som 2001 publicerade boken "Strejken på Toys R Us" planerar nu en ny bok i samma anda där hon kartlägger och sammanfattar de samhälleliga förändringar som ägt rum i Sverige de senaste decennierna, det som brukar benämnas systemskiftet eller "den enda vägen", och tilldelas för det ändamålet Byggnads kulturstipendium. BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats miljöinspektör Leif Kåvestad Enskede 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: En undersökning utförd av Miljöförvaltningen visar att vart fjärde hus i Stockholm, byggt efter 1977, är att betrakta som "sjukt" och att de boende riskerar att drabbas av astma och allergier. Om detta finns det idag ingen samlad kunskap i bokform för t ex fastighetsskötare och skyddsombud eller för dem som ansvarar för inomhusmiljön i t ex barnstugor och skolor. Leif Kåvestad vill därför sammanställa en "Handbok om sjuka hus" och tilldelas Byggnads kulturstipendium för sitt projekt. DANS BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats dansaren Diana Jap Märsta 10 000 kronor Stipendienämndens motivering: Diana Jap har just gått ut andra året på Kungliga Svenska Balettskolans gymnasium i Stockholm. Trots sin unga ålder har hon medverkat i föreställningar på Kungliga Operan, Konserthuset, Confidencen och Nalen. Diana får Byggnads stipendium för att kunna delta i en sex veckor lång sommarkurs vid American Academy of Ballet i New York. FOTO BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats fotografen Mathias Rahm Huddinge 15 000 kronor Stipendienämndens motivering: Mathias Rahm får Byggnads kulturstipendium för att dokumentera byggandet av ett av Sveriges mest spektakulära byggen - bostadshuset Turning Torso i Malmö. Syftet med denna dokumentation är att skildra bygget ur byggnadsarbetarnas perspektiv med tanke på de delvis exceptionella arbetsförhållanden som råder 54 våningar ovan mark. ÖVRIGT BYGGNADS kulturstipendium 2004 har tilldelats hantverkare Susanne Ekström Mariestad 5 000 kronor Stipendienämndens motivering: Susanne Ekström påbörjade förra året en tvåårig bygghantverksutbildning på Da capo Hantverksskola i Mariestad. Hon får Byggnads kulturstipendium för att fullfölja studierna på bästa sätt genom att införskaffa en del litteratur samt handverktyg. Stipendiet är dessutom en uppmuntran för att locka fler tjejer till byggbranschen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se