Ny organisation för Nya Medier på Svenska Dagbladet

Ny organisation för Nya Medier på Svenska Dagbladet All verksamhet som rör internet kommer att föras samman till en resultatenhet under namnet Nya Medier. Dit förs också allt som rör WAP, nyhetsbrev, nyheter på tåg etc. Chef blir nuvarande sportchefen Roger Andersson. Roger kommer att ingå i redaktionsledningen. Förutom den redaktionella verksamheten ingår också annonsförsäljning och marknadsföring. - Den samordning som nu kommer att ske av internetverksamheten är ett första steg i en betydligt mer offensiv satsning på nätet, säger Gunnar Strömblad, VD på Svenska Dagbladet Affärsutveckling under Eva Laestadius fortsätter som en egen funktion under VD. Förändringarna ska vara helt genomförda senast den 3 april. Stockholm den 17 mars 2000 För mer information kontakta: VD Gunnar Strömblad 070-525 21 04 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00510/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar