TLV och SKL: Var kommer pengar för upphandlingar av insulinpumpar från?

Sveriges medborgare och patienter förtjänar öppenhet och tydlighet om verkligheten i sjukvården. Det är skälet till att Svenska Diabetesförbundet och vårdanställda de senaste veckorna har debatterat framtiden för insulinpumpar. Personer med diabetes ska inte betala för den livsnödvändiga behandling de får med insulinpump. Där är vi överens med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). I Regeringens regleringsbrev till TLV finns inget uppdrag att ompröva förbrukningsartiklar som t ex teststickor och insulinpumpar. TLV har på eget initiativ börjat ompröva subventionen.

Samtidigt vill TLV föra över kostnaderna för subvention av insulinpumpar från staten till landstingen. Men samtliga landsting kommer inte automatiskt att subventionera insulinpumpar. Landstingen är självständiga enheter. Finansdepartementet kommer inte att höja anslagen till landstingen bara för att de plötsligt ska börja upphandla insulinpumpar.

-         Med det ekonomiska ansvaret kommer givetvis ekonomin hos respektive landsting att spela roll – det vore naivt att tro annat. Konsekvensen av TLV:s agerande innebär att varje patient tvingas välja ur ett begränsat sortiment – lägsta godtagbara standard och betydligt sämre service – som respektive landsting upphandlat och/eller helt eller delvis får betala själv för pumpen. Det är inte acceptabelt, säger Margareta Nilsson, ordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Vi har tyvärr sett det tidigare inom diabetessjukvården, t.ex. när det gäller tolkningen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer rörande vissa gruppers behov av blodsockermätning. TLV:s förslag kan accepteras först när TLV och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamt lämnar en offentlig garanti om att alla patienter som idag och i framtiden behöver en insulinpump får en som passar just den personen. Till dess måste garantin fortsätta genom den statliga subventionen i förmånssystemet.

Därför kommer Svenska Diabetesförbundet att fortsätta driva denna fråga. Det är vårt uppdrag från våra medlemmar.

För mer information kontakta:
Margareta Nilsson, ordförande, Svenska Diabetesförbundet, 070-994 53 45

Om oss

Default description. Change immediately

Dokument & länkar