Hållbar djurhållning till salu? – om att sätta pris på hållbarhet och priset för att inte göra det.

Är svensk djurhållning dödsdömd? Sedan mitten av 1990-talet har det billigare importköttet stadigt tryckt tillbaka svenskt gris- och nötkött, producerat med hårdare krav på miljö- och djuromsorg. Svensk köttproduktion har aldrig varit mindre än nu och krisen för svenska grisproducenter är akut.

Välkommen till ett angeläget seminarium om framtiden för svensk kött.

När:    Tisdag 11 mars kl. 12.30 – 17.00

Var:    Aros Kongress i Västerås

Möt:    Helena Jonsson, förbundsordförande LRF

            Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen
            Åsa Domeij, miljöchef Axfood
            Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet
            Johan Löfstrand, riksdagsman (s), Miljö- och Jordbruksutskottet
            Åsa Coenraads, riksdagsman (m), Miljö- och Jordbruksutskottet
            Christina Greko, expert på antibiotika och antibiotikaresistens, SVA
            Marie Wedin, ordförande Läkarförbundet
            Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött
            Sten-Olof Dimander, vd Svenska Djurhälsovården
            Jenny Lundström, Svenska Djurhälsovården

Program:     Klicka här för programmet

Anmälan:      Senast 10 mars 2014 till lotta.pettersson@svdhv.org

För ytterligare information se bifogat program, www.svdhv.se eller kontakta:

Sten-Olof Dimander, vd Svenska Djurhälsovården, telefon: 070 – 262 32 57
Andrea Holmström, vice vd Svenska Djurhälsovården, telefon: 018 – 68 28 84
Lars Höök, kontaktperson och moderator för seminariet, telefon: 070 – 521 52 07

Svenska Djurhälsovården AB är ett veterinärt företag som främst arbetar med djurhälsofrågor om grisar, nötkreatur för köttproduktion och får. Svenska Djurhälsovården är officiell huvudman enligt beslut från Jordbruksverket för djurhälsoprogram rörande grisar, nötkreatur och får. 
Företagets verksamhet finansieras i huvudsak genom avgifter från anslutna besättningar, djurhälsoavgifter från slaktdjur, statliga bidrag samt forskningsbidrag. Bolagets verksamhet är inte vinstdrivande. Svenska Djurhälsovården har ett 50-tal medarbetare och arbetar över hela landet. 

Taggar:

Kontakt

  • Svenska Djurhälsovården

Prenumerera