- Stockholm stads nya upphandlingsregler legitimerar oseriöst företagande

Den borgerliga majoriteten i Stockholm stad har ändrat förfrågningsunderlagen vilka nu gör det möjligt för oseriösa företag att lämna anbud. I de förra upphandlingsreglerna kunde man läsa: ”Entreprenören får inte vidta sådan åtgärd som kan antas medföra åsidosättande av lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörens kollektivavtalsområde”. Nu har den sittande majoriteten ändrat denna skrivelse så att det nu i ett 18-sidigt dokument inte finns ett ord om rättigheter för arbetstagare.

Det av Stockholms stad ägda fastighetsbolaget Micasa använder ett oseriöst elföretag. De anställda på detta företag vittnar om att företaget inte har kollektivavtal, eller inte ens kollektivavtalsliknande villkor och dessutom uppvisar stora brister när det gäller elsäkerheten. Givetvis är detta helt oacceptabelt men den borgliga majoriteten i Stockholms stad har gjort det möjligt genom förändringar i sina förfrågningsunderlag.

Nu måste de ansvariga i Stockholm Stad svara på frågan om varför de tycker att det är legitimt för en arbetsgivare att behandla sina anställda på ett oseriöst sätt.

Undertecknade organisationer ser det som en självklarhet med svenska kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden och som ett första steg kräver vi att den tidigare juridiskt riktiga skrivningen omedelbart återinförs och att Stockholm Stad omedelbart slutar att anlita oseriösa företag.

För mer information:

Ombudsman Petter Johansson: 08 - 50 73 73 48
Elektrikerna, Region Mitt

Ordförande Christian Bengtzelius: 010 - 601 11 38
Byggnads, Stockholm-Gotland

Ordförande Per-Arne Kjällström: 070 - 557 61 16
Målarettan, Stockholm

Ombudsman Jari Visshed: 08 - 440 72 18
Fastighets, Region Ost

Ordförande Alexander Lindholm: 070 – 299 41 42
Seko, Stockholm

Sven Lindberg,
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se

tel: 08 - 412 82 20
mob: 070 - 630 97 02

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera