Byggbranschens ID06 mot svartjobb håller inte måttet – dubbla ID kort upptäckta

– Byggbranschen måste snarast se över och skärpa rutiner för att förhindra social dumpning och svart arbetskraft på arbetsplatserna. Systemet ID06 som har som syfte ”att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen” är uppenbarligen en papperstiger, säger Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin. Han menar att regelverket måste stärkas liksom krav på kollektivavtal och att hela entreprenörskedjan uppfyller samhällets krav på ”vit” ekonomi under byggprocessen.  

- Det ska inte längre gå att frånsäga sig ansvar för svartarbete och social dumpning längre ned i kedjan!

Vid ett arbetsplatsbesök och skyddsrond som fackliga företrädare från Elektrikerna och Byggnads i Stockholm utförde i Engelbrektsskolan på Östermalm den 28 augusti, uppdagades att det på arbetsplatsen fanns löntagare med dubbla ID-06 identiteter. På skolan pågår ROT-jobb och byggherre är ett av Sveriges största byggföretag – JM Entreprenad AB. Platschefen var dessutom medveten om att det förelåg ”problem” med personalliggaren. Av en händelse deltog en journalist från Sveriges Radio P3 på arbetsplatsbesöket och kunde dokumentera hela historien.

Misstankar finns att företag, underleverantörer verksamma på arbetsplatsen, missbrukat systemet för att tjäna pengar på att få ut papperslösa invandrare på byggen. Personen i fråga arbetade med ”rivning, sanering och byggstädning”. Bevis kom fram på att samme person hade två olika ID-06 kort, utfärdade för två olika firmor. Byggnads anmälde den 29 augusti händelsen till Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Byggbranschen har ett system, ID 06, i syfte att få bort ekonomisk brottslighet, svartjobb och fiffel inom byggbranschen. ID kortet och personalliggare på arbetsplatsen är viktiga instrument i det systemet. Företag som är godkända av ID06 kan skicka in namn, personuppgifter, nationalitet och foto för att få ett ID06 kort som ska bäras synligt på arbetsplatsen och användas vid incheckning på bygget.

– Vi vet inte om detta är toppen på ett isberg. Elektrikerförbundet har hela tiden kritiserat ID-06 systemet som riskerar att användas i andra syften än att förhindra svartarbete och det är uppenbart ett slappt system när samma person kan få minst två ID-kort utfärdade av två olika företag. Vi har starka farhågor att oseriösa företag missbrukar systemet och tar in exempelvis papperslösa vars löner och arbetsvillkor vi inte har en aning om och då ID-06 snarare möjliggör än förhindrar denna ljusskygga verksamhet, säger Jonas Wallin.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Wallin
förbundsordförande
jonas.wallin@sef.se
08 - 412 82 36

Petter Johansson
regionalt skyddsombud
petter.johansson@sef.se
08 - 507 373 48

Göran Söderlund
ombudsman,
goran.soderlund@sef.se
08 - 412 82 22

__________________________________

Sven Lindberg
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se
08-412 82 20

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera