Elektrikerförbundet JO-anmäler Medlingsinstitutet för grundlagsbrott

Svenska Elektrikerförbundet JO-anmäler Medlingsinstitutet för brott mot grundlagen och kränkningar av arbetarnas mänskliga och fackliga rättigheter. Medlingsinstitutet gynnar konsekvent arbetsgivaren.

Vid avtalsförhandlingar om nytt löneavtal 2013 för Stockholms Skärgårdstrafik mellan SEKO och Almega vägrade arbetsgivaren att acceptera medlarnas slutbud men det gjorde SEKO. I praktiken tvingade arbetsgivaren därigenom fram stridsåtgärder. När medlarna efter att strejk och lockout inletts, lade nästa bud, hade de tagit bort arbetarnas rätt till retroaktiv lönehöjning Anledningen var enligt Medlingsinstitutet att man aldrig lägger bud med retroaktiva löneökningar om facket har utlöst stridsåtgärder.

Medlingsinstitutet som statlig myndighet ska enligt grundlagen behandla alla lika, vara saklig och opartisk. Men genom att i sin medling alltid ta bort retroaktiv lön till medlemmar i fackförbund som deltagit i stridsåtgärder, är institutet partiskt till arbetsgivaren förmån. För någon motsvarande sanktion mot arbetsgivare som utlöser lockout finns inte. En sådan partiskhet strider mot grundlagen.

Rätten att strejka är dessutom grundlagsskyddad. Det är bara riksdagen som genom lag får begränsa strejkrätten. Trots att det inte finns någon sådan lag hotar institutet varje gång med indragen retroaktiv ersättning om facket går ut i strejk. Det är därför som Elektrikerförbundet nu JO-anmäler Medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet kränker såväl arbetarnas mänskliga rättigheter som deras grundlagsskyddade strejkrätt.

bifogar JO-anmälan (pdf)

För ytterligare information kontakta:

Sven Lindberg,
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se

tel: 08 - 412 82 20
mob: 070 - 630 97 02

Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123
111 81 Stockholm

besöksadress: Hagagatan 2  Stockholm

tel: 08 - 412 82 82
fax: 08-412 82 01
e-post: postbox.fk@sef.se

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera

Dokument & länkar