Elektrikerna först i Sverige med juristförsäkring som medlemsförmån

Elektrikernas högsta beslutande organ Centrala Representantskapet har med stor majoritet beslutat att ge alla betalande medlemmar en juristförsäkring som en del av medlemsavgiften. Kostnaden för detta finansieras genom att man använder en del av avkastningen från sina kapitalplaceringar.

Förbundet har tecknat ett 38 månaders avtal med försäkringsbolaget HELP Försäkring. Efter den tiden ska avtalet utvärderas. Juristförsäkring introducerades först som en frivillig försäkring som medlemmarna förmånligt kunde teckna 60 kr per månad. Det nya avtalet sänker priset. Den enskilde medlemmen betalar nu inget för detta fr o m den 1 november 2013.

– Elektrikerförbundet var pionjärer med att skaffa den första obligatoriska hemförsäkringen till sina medlemmar. Det var kontroversiellt. Nu fortsätter vi den traditionen och ger våra medlemmar lite rättvisare villkor när det gäller vardagsjuridiken som vi möter i livets olika skeden. Den ger en större trygghet för våra medlemmar i och med att de kan få professionellt stöd och råd. De medlemmar som frivilligt haft försäkringen har varit mycket nöjda, säger Jonas Wallin, Elektrikernas förbundsordförande.

I juristförsäkringen ingår 15 timmars juridiskt bistånd per år. Upp till två miljoner i rättegångskostnader. Medlem kan få hjälp med juridiska handlingar som testamenten, samboavtal, hantverkarkontrakt eller äktenskapsförord. Juridisk rådgivning inom områden som; köprätt, familjerätt, ID-stöld, fast egendom och indraget körkort för att nämna några exempel.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Wallin, Elektrikernas förbundsordförande: 08 - 412 82 36, jonas.wallin@sef.se

____________________________________________________________________

Sven Lindberg kommunikationsansvarig: 08 - 412 82 20, sven.lindberg@sef.se

____________________________________________________________________

Om SEF Elektrikerna organiserar 25 000 yrkesproffs inom el, kraft och elektronik.

Om HELP Försäkring HELP Försäkring är det enda försäkringsbolaget i Skandinavien som inriktar sig på juristförsäkringar. Med Juristförsäkring får våra kunder jurister på sin sida. HELP Försäkring startade i Norge 2005 och har idag åtta LO förbund och deras medlemmar. 2012 starade HELP Försäkring i Sverige med Elektrikerförbundet som första förbund. Från den 1 november har HELP försäkring i Sverige 25 000 medlemmar. Kontakt: Joachim Erman: 08 - 52 46 40 01

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera