Elektrikerna ger sitt stöd till den politiska elektrikerstrejken i Norge

Norska EL og IT Forbundet lägger i morgon, torsdagen den 4 november ned arbetet under fyra timmar i protest mot försämrad elsäkerhet. Svenska Elektrikerförbundet ger sitt helhjärtade stöd för denna åtgärd genom följande uttalande som skickats till EL og IT i Norge:

Stöduttalande för Norska EL og IT Forbundets politiska strejk mot försämrad elsäkerhet

Såväl i Sverige som i Norge pågår i profitens intresse ett försök att uttunna el-säkerhet vid el-arbete. I Norge har Norska EL og IT Forbundet beslutat att protestera genom en politisk strejk.

El-arbete är en riskfylld verksamhet såväl på grund av risken för elarbetarna som risken för elskador för allmänheten vid dåligt utförda arbeten.

El-arbete kräver därför en väl definierad ansvarsfördelning hos de företag som utför dem. Såväl i Norge som i Sverige finns sedan länge välfungerande föreskrifter om att den som är ansvarig för arbetet också skall vara anställd i företaget.

Det är en praktisk och enkel ordning, som samtidigt som den definierar vem hos företaget som är ansvarig för planering genomförande och elsäkerhet, innebär att ansvaret inte kan föras ned i företaget till elarbetare som pga. av sin underordnade ställning inte har vare sig den överblick, det ekonomiska bestämmande eller i övrigt de befogenheter som krävs för att ansvaret ska läggas där.

Såväl i Norge som i Sverige föreslås denna enkla och effektiva ordning att avskaffas, i Sverige genom förslag av det Svenska Elsäkerhetsverket.

När nu Norska EL og IT Forbundet genom en politisk strejk lägger ned arbetet under 4 timmar torsdagen den 4 november uttalar Svenska Elektrikerförbundet sitt helhjärtade stöd för denna åtgärd i Elsäkerhetens intresse.

Svenska Elektrikerförbundet kommer att på samma kraftfulla sätt verka för att motsvarande försämringar inte kommer att kunna genomföras i Sverige.

Med vänlig hälsning: Jonas Wallin, ordförande Svenska Elektrikerförbundet

För ytterligare information kontakta: Sven Lindberg, kommunikationsansvarig, sven.lindberg@sef.se tel: 08-412 82 20

Om oss

Svenska Elektrikerförbundet har drygt 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson www.sef.se

Prenumerera