Elektrikerna ordnar protestmöte mot Elsäkerhetsverket

På lördag den 14 september håller Elektrikerförbundet ett protestmöte mot Elsäkerhetsverket på Gustaf Adolfs torg i Malmö. Detta eftersom Elsäkerhetsverket har beslutat att ändra behörighetsreglerna för elarbeten. Vid årsskiftet kan vem som helst utföra flera av de arbetsmoment som idag kräver en utbildad elektriker.

- Det öppnar upp för lönedumpning, försämrad arbetsmiljö och fler olycksfall i vår bransch, säger Stefan Paulsson, ordförande i Elektrikerförbundets sektion 8.

- Vem vill att en person som inte är certifierad elektriker ska dra elen i huset där man bor, frågar sig Stefan Paulsson. Det här är inte bara är en fråga för elektrikerna. Det är en fråga för alla som bor i Sverige. Elsäkerhetsverkets beslut öppnar upp elbranschen för bemanningsföretag och därmed utländsk, underbetald arbetskraft.

Svenska Elektrikerförbundet tänker försvara elektrikeryrket mot den dumpning av löner och villkor som redan drabbat andra delar av byggbranschen. Genom manifestationen visar Elektrikerna politiker, Elsäkerhetsverket och oseriösa arbetsgivare att man menar allvar.

Mötet i Malmö på Gustav Adolfs Torg börjar kl. 11:00 lördagen den 14 september. Representanter från Svenska Elektrikerförbundet och andra LO-förbund samt yrkesverksamma elektriker talar.

Representanter från media hälsas välkomna.

För mer information kontakta: Jonas Lindgren, 040 - 696 22 10, jonas.lindgren@sef.se

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sven Lindberg,
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se

tel: 08 - 412 82 20
mob: 070 - 630 97 02

Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123
111 81 Stockholm

besöksadress: Hagagatan 2  Stockholm

tel: 08 - 412 82 82
fax: 08-412 82 01
e-post: postbox.fk@sef.se

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera