Elsäkerhetsverket JO-anmäls efter att ha mörkat kontroversiellt förslag

Elsäkerhetsverket har försökt att dölja avsikterna i sitt förslag till nya regler och lagstiftning gällande elsäkerheten.  Verket har i strid mot gällande regler inte informerat Elsäkerhetsrådet innan remissförfarandet om den utredning som lett fram till lagförslaget Säkra Elinstallationer – ELSÄK R2010:2.

Elsäkerhetsrådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet. Detta har dock inte alls skett vad gäller lagförslaget ”Säkra Elinstallationer”. Därmed har generaldirektör, verkjurist och övriga beslutande tjänstemän gjort sig skyldiga till tjänstefel jämte brott mot offentlighetsprincipen.

 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Wallin, förbundsordförande, Svenska Elektrikerförbundet, tel: 08-412 82 36

Göran Söderlund, elsäkerhetsansvarig, Svenska Elektrikerförbundet, tel: 08-412 82 22

Agneta Bern, förbundsjurist, LO-TCO rättsskydd

--------------------------

Sven Lindberg,
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se
tel: 08-412 82 20
mob: 070-630 97 02

Om oss

Svenska Elektrikerförbundet har drygt 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson www.sef.se

Prenumerera