Installationsavtal klart

Treårigt avtal i linje med LO-samordning klart på installationsavtalet

 

 

Avtal 2017 Installation

  • Avtal klart i linje med LO-samordning.Treårigt avtal med avtalsvärde  6,5 procent.

Avtal 2017 Installation

Avtal klart i linje med LO-samordning.
Treårigt avtal med avtalsvärde  6,5 procent.
Lönehöjning 2,0 % för samtliga år.
Förbättrade pensioner med 0,5 procent i extra pensionsavsättning. 0,3 procent första året. 0,2 procent sista avtalsåret.
Förbättrade arbetstider med arbetstidsförkortning med 2 timmar
Förbättrade reseregler
Förbättrade viloregler vid nattarbete
Förbättrad ackordsfördelning vid koncernföretag
Förbättrade permissionsregler – samboledighet tillförs
Förbättrade förutsättning för fler kvinnor i elbranschen - jämställdhetsprojekt startas
Förbättrad arbetsmiljö. Projekt för arbetsmiljö- och säkerhetskultur startas.
Flertal arbetsgrupper startar kring bland annat: Resor, utländska företag, månadslön, produktivitetsbefrämjande lönesystem, ECY/modern yrkesutbildning, modernisering, avtalstext.

 

- Jag är nöjd och glad över att vi träffat ett avtal i linje med LO-samordningen. Jag är särskilt nöjd med våra förbättrade pensioner som kan innebära en tusenlapp mer i månaden i pension. Jag är också glad över våra förbättringar i våra arbetstider med bland annat två timmars arbetstidsförkortning och bättre viloregler vid nattarbete, säger förhandlingschefen Urban Pettersson i en kommentar. 

Om oss

Svenska Elektrikerförbundet har drygt 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson www.sef.se

Prenumerera

Media

Media